Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Iepurașul Rilă a venit la noi de Paști: Carte de colorat
Iepurașul Rilă a venit la noi de Paști: Carte de colorat
Iepurașul Rilă a venit la noi de Paști: Carte de colorat
Ebook27 pages4 minutes

Iepurașul Rilă a venit la noi de Paști: Carte de colorat

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Iepurașul Rilă,
Rilă- Iepurilă,
A intrat pe poartă
Cu un coș cu ouă,
Când în zorii zilei
Dorm copiii noștri
Și pe iarba verde
Este încă rouă.

LanguageRomână
Release dateJan 29, 2023
ISBN9798215807439
Iepurașul Rilă a venit la noi de Paști: Carte de colorat

Read more from Mihaela Sorescu Ciuceanu

Related to Iepurașul Rilă a venit la noi de Paști

Related ebooks

Children's Animals For You