Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ucenicul lui Goya
Ucenicul lui Goya
Ucenicul lui Goya
Ebook311 pages7 hours

Ucenicul lui Goya

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cel mai sângeros eveniment pe care l-a cunoscut vreodată lumea artei
Madrid, 1791. Arta înflorește sub privirile atente ale Inchiziției. Manuèl Alvèra este ales de Goya însuși să-i devină ucenic. În același timp, în oraș sunt descoperite mai multe cadavre – artiști celebri uciși prin același modus operandi. Madridul e cuprins de freamăt și, în timp ce întâmplările sunt puse pe seama păcatului trufiei săvârșit de pictori, Manuèl bănuiește că în spatele acestor crime se află chiar Goya. Studiind opera maestrului său pentru a-i imita geniul, tânărul ucenic descoperă un secret cumplit și devine deopotrivă victimă și complice într-o țesătură de intrigi și minciuni elaborate, care îi vor pune sub semnul întrebării întreaga viață.
„Povestea celebrului artist Francisco de Goya se împletește cu măiestrie cu enigme tulburătoare. Autoarea ne oferă un thriller uluitor, în care vinovatul crimelor odioase comise la Madrid în 1791 nu este deloc ușor de identificat.” (Thriller Nord)

SARA DI FURIA s-a născut și trăiește în Italia, la Brescia. Predă istoria, filosofia și teologia la un liceu din localitatea natală. Ucenicul lui Goya a apărut în urma unei excursii cu clasa la Madrid, unde a fost atât de impresionată de lucrările pictorului spaniol, încât a decis să-i dedice un roman. Este autoarea mai multor volume de factură istorică, printre care La regina rossa, I segreti di Kane Town, Cuore d’istrice, Anima nera. Traducere din limba italiană de Alina-Monica Țurlea
LanguageRomână
Release dateJan 25, 2023
ISBN9786069682470
Ucenicul lui Goya

Related to Ucenicul lui Goya

Related ebooks

Thrillers For You