Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Numerologie de la Novice la Maestru - Vol 1. Nucleul ființei: Numerologie, #1
Numerologie de la Novice la Maestru - Vol 1. Nucleul ființei: Numerologie, #1
Numerologie de la Novice la Maestru - Vol 1. Nucleul ființei: Numerologie, #1
Ebook381 pages4 hours

Numerologie de la Novice la Maestru - Vol 1. Nucleul ființei: Numerologie, #1

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

LUCRARE ÎN LUCRU - NE FINALIZATĂ

 

Este de mare importanță să știm că nicio Știință Ocultă sau nicio altă știință, fie de natură spirituală sau dogmatică, nu are puterea de a prezice viitorul nimănui, deoarece liberul arbitru al ființei umane este mai puternic decât orice predicție și omul poate alege calea de urmat, indiferent de sfatul "stelelor" sau oricărui alt "oracol".

Una dintre cele mai vechi arte cu eficiență dovedită în a ajuta la bunăstarea oamenilor este numerologia, o știință străveche care arată clar în toate privințele, de ce un anumit element duce un anumit tip de viață și cum, dacă doriți, puteți să vă bucurați de această Artă minunată pentru a vă îmbunătăți existența actuală. Prin urmare, Numerologia nu determină, ci informează "tendința" la care este supusă persoana și cum pot evolua lucrurile dacă acționează într-un anumit fel.

LanguageRomână
PublisherNaran Gheser
Release dateJan 28, 2023
ISBN9798215961155
Numerologie de la Novice la Maestru - Vol 1. Nucleul ființei: Numerologie, #1
Read preview
Author

Naran Gheser

Naran Gheser autor a mai multe carti esoterice.

Read more from Naran Gheser

Related to Numerologie de la Novice la Maestru - Vol 1. Nucleul ființei

Titles in the series (1)

View More

Related ebooks

Books Recommended For You