Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Principiul Pareto pentru managementul afacerilor: Extindeți-vă afacerea cu ajutorul regulii 80/20
Principiul Pareto pentru managementul afacerilor: Extindeți-vă afacerea cu ajutorul regulii 80/20
Principiul Pareto pentru managementul afacerilor: Extindeți-vă afacerea cu ajutorul regulii 80/20
Ebook41 pages16 minutes

Principiul Pareto pentru managementul afacerilor: Extindeți-vă afacerea cu ajutorul regulii 80/20

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Înțelegeți esența principiului Pareto pentru managementul afacerilor (cunoscut și sub numele de regula lui Pareto, legea lui Pareto, regula 80/20 și legea celor puțini și vitali) în doar 50 de minute cu această carte practică și concisă. Principiul Pareto este un model care poate fi aplicat în multe domenii diferite și afirmă că, în multe cazuri, 80% din efecte sunt produsul a 20% din cauze. Aceasta permite companiilor să facă îmbunătățiri în multe domenii, cum ar fi relațiile cu clienții, marketingul relațional și chiar vânzările. Această carte vă oferă o introducere la îndemână în principiul Pareto, un model care poate fi aplicat în mod universal în afaceri și care are chiar și utilizări în societatea în general. Nu numai că veți învăța cum să înțelegeți raportul 80/20, dar veți examina și studii de caz din viața reală, îi veți descoperi deficiențele, inclusiv ineficiența ocazională, și veți învăța despre modele conexe, cum ar fi modelul ABC și teoria cozii lungi.

Despre principiul Pareto pentru managementul afacerilor : Principiul Pareto este inspirat de constatarea faptului că câteva greșeli sunt responsabile pentru majoritatea problemelor de pe linia de producție. Aceasta înseamnă că eficiența și gestionarea timpului pot fi îmbunătățite semnificativ cu un efort relativ mic, prin izolarea celor mai problematice erori. Ca urmare, principiul lui Pareto este utilizat în prezent în multe domenii, în special în afaceri și în controlul calității. În această carte, veți descoperi cum vă poate ajuta principiul Pareto pentru managementul afacerilor, veți învăța cum să evaluați gravitatea problemelor dintr-un anumit domeniu și veți folosi rezultatele pentru a vă îmbunătăți semnificativ gestionarea timpului și eficiența. O explicație clară a avantajelor și a posibilelor dezavantaje ale metodei, o discuție a unui studiu de caz practic și o introducere în modelele conexe vă vor oferi instrumentele de care aveți nevoie pentru a vă adapta abordarea la situația dumneavoastră.

LanguageRomână
Publisher50Minutes.com
Release dateJan 20, 2023
ISBN9782808600903
Principiul Pareto pentru managementul afacerilor: Extindeți-vă afacerea cu ajutorul regulii 80/20

Read more from Antoine Delers

Related to Principiul Pareto pentru managementul afacerilor

Related ebooks

Business Development For You