Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cartografierea fluxului de valoare: Reducerea deșeurilor și maximizarea eficienței
Cartografierea fluxului de valoare: Reducerea deșeurilor și maximizarea eficienței
Cartografierea fluxului de valoare: Reducerea deșeurilor și maximizarea eficienței
Ebook39 pages15 minutes

Cartografierea fluxului de valoare: Reducerea deșeurilor și maximizarea eficienței

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Înțelegeți esența cartografierii fluxului de valoare (VSM) în doar 50 de minute cu această carte practică și concisă. Cartografierea fluxului de valoare este unul dintre cele mai influente și mai utilizate instrumente de management simplificat, jucând un rol vital în analiza îmbunătățirii proceselor și în îmbunătățirea continuă. Datorită simplității și versatilității sale, poate fi aplicat la aproape orice proces de producție pentru a identifica sursele de deșeuri și pentru a pune în aplicare un plan de acțiune pentru a le reduce la minimum. Această carte vă oferă o introducere utilă în rolul VSM în crearea de valoare. Veți învăța nu numai cum să vă creați propria hartă a fluxurilor de materiale și de informații, ci și cum să studiați un studiu de caz practic, care sunt deficiențele instrumentului, inclusiv faptul că nu ține cont de aspectele umane și organizaționale, și veți descoperi modele conexe, cum ar fi metoda DMAIC și Kaizen.

Despre cartografierea fluxului de valoare : Cartografierea fluxului valoric (VSM) este un instrument care permite utilizatorilor să obțină o imagine de ansamblu a proceselor de producție ale companiei lor, facilitând astfel observarea cazurilor de pierdere de timp și de efort și luarea de măsuri pentru eficientizarea producției. Utilizarea pictogramelor standardizate facilitează comunicarea între departamente și permite utilizatorilor să compare situația actuală cu procesul de producție ideal. În această carte, veți descoperi cum vă poate ajuta afacerea dumneavoastră să realizați o cartografiere a fluxurilor de valoare, veți învăța cum să vă creați propria hartă a fluxurilor de producție și de informații și vă veți folosi rezultatele pentru a identifica și elimina sursele de risipă. O explicație clară a avantajelor și a posibilelor dezavantaje ale metodei, o discuție a unui studiu de caz practic și o introducere în modelele conexe vă oferă instrumentele de care aveți nevoie pentru a vă adapta abordarea la situația dumneavoastră.

LanguageRomână
Publisher50Minutes.com
Release dateJan 20, 2023
ISBN9782808600842
Cartografierea fluxului de valoare: Reducerea deșeurilor și maximizarea eficienței
Read preview

Related to Cartografierea fluxului de valoare

Related ebooks

Books Recommended For You