Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pilonii iubirii de sine
Pilonii iubirii de sine
Pilonii iubirii de sine
Ebook53 pages43 minutes

Pilonii iubirii de sine

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Dragostea de sine este un concept omniprezent în cultura occidentală. Știm că ar trebui să cultivăm o mai mare iubire de sine și că este important să facem din aceasta o prioritate, dar adesea, din cauza standardelor imposibile pe care societatea ni le impune, cultivarea iubirii de sine poate fi o sarcină herculeană.

Din fericire, D’Yonna Riley, coach profesionist, este aici ca să te ajute. În cursul Pilonii iubirii de sine, Riley îți arată pas cu pas cum să-ți dezvolți o rutină a iubirii de sine, folosind drept cadru cei șase „piloni” ai iubirii de sine – acceptarea de sine, non-identificarea, grija față de sine, compasiunea, recunoștința și limitele. Ea explică, de asemenea, cum să faci un inventar al valorilor tale și al impactului acestora asupra capacității tale de iubire de sine și cum să creezi un „plan de acțiune” pentru dezvoltarea iubirii de sine.

 Cursul lui Riley este empatic, bine conceput și plin de idei originale. Dacă vrei să îți cultivi iubirea de sine, atunci te afli în locul potrivit.

LanguageRomână
PublisherScribd Coach
Release dateFeb 7, 2023
ISBN9781094456782
Read preview

Related to Pilonii iubirii de sine

Related ebooks

Books Recommended For You