Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Puterea profetică a literelor ebraice Volumul I - Mistica ebraică: Puterea profetică a literelor ebraice, #1
Puterea profetică a literelor ebraice Volumul I - Mistica ebraică: Puterea profetică a literelor ebraice, #1
Puterea profetică a literelor ebraice Volumul I - Mistica ebraică: Puterea profetică a literelor ebraice, #1
Ebook446 pages7 hours

Puterea profetică a literelor ebraice Volumul I - Mistica ebraică: Puterea profetică a literelor ebraice, #1

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Materialul prezentat este simplu, direct și nu necesită o cantitate mare de vizualizare sau imagini creative.

Metodele de aici sunt potrivite în special pentru cei care doresc să aibă o experiență spiritual cabalistică dar cărora le lipsește fie necesarul abilității de vizualizare necesar pentru atât de multe dintre tehnicile prezente, fie cunoștințe de limba ebraică pentru a aborda un aspect mai profund și transformator al cabalei.

Materialul si metodele prezentate se doresc a fi cele tradițional cabalistice și hermetice, cu o transpunere clară, simplă și directă, pentru a putea fi utilizate de oricine dorește acest lucru și investește un timp minim necesar pentru a avea rezultate și experiențe autentice.

Metodele descrise în acest material pot fi realizate fie de către un cabalist experimentat, fie de către un începător, cu aceeași ușurință și rezultate similare. Dacă tehnicile din această carte sunt practicate în mod regulat, există toate motivele să credem că toată lumea va putea atinge un anumit nivel de experiență conștientă a efectelor cabalistice, expandare a conștiinței, accesare a aspectelor interioare și a lumii invizibile.

Cu toate acestea, pentru a realiza acest lucru cu succes și în mod semnificativ, este important să înțelegem mai întâi de ce avem această nevoie instinctuală de experiențe spirituale în primul rând - ce anume avem, căutam și de ce vrem și se pare că avem nevoie să mergem în lumea de dincolo.

LanguageRomână
PublisherNaran Gheser
Release dateJan 21, 2023
ISBN9798215508602
Puterea profetică a literelor ebraice Volumul I - Mistica ebraică: Puterea profetică a literelor ebraice, #1
Read preview
Author

Naran Gheser

Naran Gheser autor a mai multe carti esoterice.

Read more from Naran Gheser

Related to Puterea profetică a literelor ebraice Volumul I - Mistica ebraică

Titles in the series (3)

View More

Related ebooks

Reviews for Puterea profetică a literelor ebraice Volumul I - Mistica ebraică

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Puterea profetică a literelor ebraice Volumul I - Mistica ebraică - Naran Gheser

  Puterea profetică a literelor ebraice

  Volumul I

  Mistica ebraică

  Naran Gheser – (נארן גחשר)

  MetaCursuri.ro

  InstitutulHermetic.ro

  Aost.ro

  NaranGheser.eu

  „OMUL NU TRĂIEȘTE NUMAI cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu."

  Deuteronom 8:3

  INTRODUCERE

  Abordare

  Puterea literelor ebraice.

  Absența vocalelor în ebraica veche

  Adevărata voință

  PUTEREA PROFETICĂ

  Natura și semnificația

  Tipuri de profeție

  Profeția în Orientul Mijlociu antic și Israel

  Orientul Mijlociu antic

  Originile și dezvoltarea profeției ebraice

  Profeția și literatura apocaliptică

  Profeția și religia profetică în iudaismul post-biblic

  Profeția în creștinism

  Divinație și profeție în lumea elenistică

  Noul Testament și creștinismul timpuriu

  Mișcări profetice în creștinismul de mai târziu

  Profeția în Islam

  Doctrinele coranice ale profeției

  Doctrine teologice și filozofice de mai târziu

  Figuri profetice după Muhammad

  Profeția în alte religii

  Mișcări și figuri profetice din Est

  Mișcări și figuri profetice în religiile culturilor nealfabetizate

  CABALA PROFETICĂ

  Abraham Abulafia

  Ideologie si principii

  Cum să devii un profet

  DIVINAȚIE

  Natura și semnificația

  Structura divinației

  Tipuri de divinație

  Funcția divinației

  Varietăți de divinație

  Divinația inductivă

  Divinația interpretativă

  Divinația intuitivă

  Urim și Tumim

  Profetul ca un Mantic

  Metode de prezicere a viitorului în Biblie

  Divinația în Iudaism

  HARTA MISTICĂ A SUFLETULUI

  Eț Chaim

  Creația

  Nivele ale ființei

  Diviziunile sufletului

  Sinele superior: sufletul focului

  Sinele Mijlociu: Sufletul Aerului

  Sinele Inferior: Sufletul Apei și al Pământului

  Cele patru lumi

  Planurile existențiale

  Sefer Yețirah

  Căile înțelepciunii

  TEHNICI PRELIMINARE

  Rugăciune preliminară

  Explicație

  Tip de practică

  Curenții energetici

  Activarea curentului ascendent

  Activarea curentului descendent

  Activarea concomitență a curenților

  Explicație

  Tip de practică

  Profetul Ilie

  Profet

  În literatura rabinică

  Mistic

  Eliyah

  Stâlpul Central Mistic

  CUBUL UNIVERSAL

  Cartea Formării

  Construirea Cubului Spațial

  Dimensiunile conștiinței și structura experienței umane

  Metafora spațiului psihologic

  Elementele Spațiul simbolic

  MISTICĂ

  Meditația pe litere

  Formarea literelor

  Țeruf – צרוּף

  Sfera Elohimică

  Meditația Țeruf

  1 - Din prima până în a 22-a zi:

  2 - Din a 23-a până în a 44-a zi:

  3 - Din a 45-a până în a 50 zi:

  4 - Din a 50-a zi:

  NUMEROLOGIE

  Gematria

  Corelații biblico-numerologice

  Metode Gemtarice

  Standard - Mispar Hechrachi

  Mispar Gadol

  Mispar Siduri

  Mispar Katan

  Mispar Shemi

  AtBaș

  Numerologia română

  Metoda restului

  Tabele de corespondență

  Gematrie aplicată

  Calcul influențelor relaționale

  Calculul unei combinații relaționale

  Rădăcina Nume-Prenume

  Optimizarea unei date

  ARBORELE PERSONAL

  Valoarea sefirelor

  22 de căi

  Arborele vieții personal

  Numărul personal

  Gematrie Eț Chaim

  Arborele Tikun

  Gematria Eț Tikun

  Interpretare

  Alte analize și structuri

  Analiză firmă, organizație

  Compatibilitate pentru grupuri

  Optimizarea unei date

  Analiză anuală

  Diverse

  RITUALURI ȘI PROCEDURI

  Rugăciunea lui Solomon

  Pecetea binecuvântării universale

  Ritualul celor 22 de litere

  Ustensile

  Elohim - אלהים

  Momentul potrivit

  Pregătire

  Consacrarea cercului

  Activarea literelor

  Încheiere

  Noaptea

  Versetele pe litere

  PLANETELE ȘI ZODIILE

  Saturn

  În zodiac

  Jupiter

  În zodiac

  Marte

  În zodiac

  Soare

  Soarele în semne

  Venus

  În zodiac

  Mercur

  În zodiac

  Luna

  În zodiac

  DICTIONAR

  CORESPONDENȚE

  INTRODUCERE

  Universul Cabalei pare destul de ermetic celor care îl privesc de departe. Cu toate acestea, această știință sacră se supune celor mai elementare legi ale naturii. Structurile de bază odată stabilite, domeniul este infinit și posibilitățile nebănuite.

  Cele două suporturi esențiale ale Cabalei sunt literele alfabetului ebraic și Sefirele Arborelui Vieții. Toate tradițiile, oricât de vechi ar fi, au privit întotdeauna literele sacre cu cel mai mare interes și un imens respect. Fie că se află în grupurile de limbi indo-europene sau hamito-semite, fiecare literă este prin forma și rangul său, considerată ca un aspect al divinității și care poate conține un univers infinit.

  Dacă litera cuprinde un fragment din realitatea unică, un alfabet este atunci un instrument de putere. Astfel, de-a lungul veacurilor s-au dezvoltat doctrine spirituale importante, ale căror temelii se bazează pe misticismul literelor. Domeniul literelor îl deschide pe cel al limbajului sacru, care este adevărata verigă universală, deoarece toate limbile pământului se bazează pe un nucleu comun.

  Cuvântul ebraic pentru „literă" ot (אות) înseamnă, de asemenea, „semn sau „minune sau „miracol". De mii de ani, înțelepții evrei au învățat că literele alfabetului ebraic, Alef Bet, întruchipează puteri minunate și miraculoase.

  Conform celei mai vechi cărți cunoscute despre misticismul evreiesc, Sefer Yețirah (Cartea Creației), scrisă cu mai bine de cincisprezece secole în urmă, Dumnezeu a format întregul univers rostind cu voce tare cele douăzeci și două de litere. Odată cu vibrația rostirilor cosmice ale lui Dumnezeu, din neantul tăcerii toate lucrurile iau viață. „Dumnezeu a spus: „Să fie lumină. Și a fost lumină.

  Capodopera misticismului evreiesc din secolul al XIII-lea, Zoharul, Cartea Splendorii, spune:

  Căci când lumea a fost creată, literele superioare au fost cele care au adus la ființă toate lucrările lumii inferioare, literal după modelul lor. Prin urmare, oricine le cunoaște și le observă este iubit atât sus, cât și jos."[1]

  Spre deosebire de limbile indo-europene, în ebraică, fiecare literă este, de asemenea, un număr. Fiecare literă are un rol dublu, servind simultan ca număr și ca sunet.

  În secolul al XIII-lea, Abraham Abulafia a dezvoltat practici pentru meditarea asupra literelor care alcătuiesc numeroasele nume sfinte ale lui Dumnezeu. El a învățat cum se pot permuta și combina aceste litere pentru a provoca stări spirituale profunde.

  Abulafia și alți cabaliști au creat teorii elaborate cu privire la rolul fiecărei litere, forța sa numerică și locul său special în creație și în formarea cuvintelor Torei.

  În secolul al XVIII-lea, în Europa de Est a apărut mișcarea numită Hasidică. Acesta a fost condusă de Israel ben Eliezer, cunoscut drept Baal Șem Tov sau Stăpânul Bunului Nume. Au existat și alți Baal Șems sau Maeștri ai Numelui înainte de Israel ben Eliezer. Titlul face aluzie la stăpânirea capacității de a combina și permuta literele numelui sfânt al lui Dumnezeu în scopul vindecării și al binecuvântării.

  Inițial, mișcarea hasidică nu a fost acceptată de  tradiția rabinică tradițională ca și componentă a iudaismului, dar în cele din urmă s-a întâmplat, din cauza numărului mare de adepți. Există o legendă care leagă numele lui Baal Șem Tov de sinagoga din Piatra Neamț. Legenda spune ca o dată la 2-3 ani avea obiceiul să-și părăsească familia retrăgându-se pentru a medita pe muntele Ceahlău și a merge sa petreacă Sabatul la Piatra Neamț la sinagogă.

  Baal Șem Tov a predat o formă ușoară și accesibilă de misticism. Respingând abordarea legalistă a iudaismului rabinic tradițional, Baal Șem Tov și adepții săi au subliniat puterea rugăciunii simple și sincere. Această atitudine se reflectă în predarea poveștilor despre Alef Bet.

  Într-una dintre ele, un fermier evreu sărac călărea pe cal, pentru a merge într-un oraș și a se ruga la sinagogă pentru Yom Kippur[2]. Dar o ceață grea s-a așezat și nu și-a găsit drumul. Apoi sa întunecat și el s-a pierdut într-o pădure urmând să petreacă noaptea de Yom Kippur acolo singur.

  Acest fermier nu avea o carte de rugăciuni. Și nu știa rugăciunile pe de rost. Plin de suferință, el a strigat: „O, Doamne, ce pot să fac? Cum pot să mă rog Ție? Apoi și-a amintit de alfabetul pe care îl învățase în copilărie. El a spus: „Știu. Voi recita literele Alef Bet și Tu, Sfinte, Tu știi toate cuvintele, Poți pune literele împreună pentru a forma rugăciunile potrivite pentru Ziua ispășirii. Așa că toată noaptea a repetat literele iar și iar.

  Când Baal Șem Tov a auzit despre aceasta, el a spus că nu numai că această rugăciune umilă era plăcută Celui Sfânt, dar puterea ei era atât de mare încât mulți oameni, chiar și cei mai învățați, au acceptat-o ca rugăciune, din cauza sincerității și purității acestui simplu fermier.

  În această carte, vom aborda doar o mică fațetă a Cabalei: aceea a interogatoriului profetic prin literele ebraice, ea fiind o parte care poate fi accesibilă chiar și ne-cabaliștilor.

  Lucrarea este dedicată studiului noțiunilor cabalistice de bază, literelor ebraice, elemente de cabala profetică pentru a putea înțelege și avea o experiență mistică. A atinge o stare și nivelul de conștiință necesar accesării lumii și realității de dincolo, într-un mod controlat și în siguranță, pentru a putea repeta experiența mistică de fiecare dată când este necesar și se dorește acest lucru.

  În prima parte a acestei lucrări se realizează un studiu semantic, semiotic și gematric (numerologic) al fiecărei litere ebraice precum și reflectarea lor în aspectele biblice. Se expun metode și tehnici care permit fiecăruia să-și construiască și să-și personalizeze propriul Arbore al Vieții. Pentru aceasta, este necesar un studiu al sefirelor, care nu este dezvoltat, în detaliu, în acest material datorită spațiului, dar vă recomandăm lucrările deja publicate, Kabbala teorie și practică și Modelul Cabalistic în Hermetism.

  Încorporarea tehnicilor extatice ale lui Abraham Abulafia, de lucru, vizualizare și vocalizare a literelor ebraice și a combinaților acestora folosind cele 231 de porți din Sefer Yețirah.

  Se vor expune metode ritualice de lucru ale ordinului esoteric Aleșii Cohen, Preoții Aleși, cu literele ebraice și energiile manifestate ale acestora.

  A doua parte sau volumul doi este un set de tehnici de divinație bazat pe puterea profetică a literelor ebraice. Ebraica este o limbă ale cărei cuvinte sunt formate din rădăcini de două sau trei litere. Alfabetul ebraic are 22 de litere, există deci 462 de combinații de 2 litere la baza limbajului mistic. Această a doua parte cuprinde aceste combinații și semnificația lor. Un astfel de dicționar este esențial pentru interpretarea combinațiilor, pentru interogațiile divinatorii. Rolul materialului este de a ajuta cabalistul începător în procesul de învățare și interiorizare a potențelor manifestate de fiecare literă ebraică, dar și a combinațiilor lor. Folosirea procesului divinatoriu împreună cu procedeele misticii abulafiene va ajuta în aprofundarea și atingerea nivelelor diferite de conștiință, accesarea de informații imposibil de realizat altfel, dar în același timp declanșează un proces de trezire spirituală, rescriere a matricei existențiale personale și plasează practicantul în directă conexiune cu Divinitatea.

  Cabala este înainte de toate o cale mistică, ce duce ființa într-un proces de refacere, de reparare a matricei energo-informaționale, la reintegrarea Divină, motiv pentru care nu ar trebui să se limiteze la puținele tehnici conținute în această carte. Ceea ce am expus aici trebuie considerat ca o pregătire de bază, care va face apoi posibilă abordarea unor practici mai profunde.

  Alți căutători dintr-o varietate de medii vor aprecia posibilitatea de a învăța unele elemente ale Cabalei într-un mod practic.

  Această carte este asociată cu un pachet de 22 de cărți, fiecare carte având desenată o literă ebraică. Un simplu pachet de tarot poate că ar fi funcționat, deoarece, cele 22 de arcane majore au o corespondență directă cu cele 22 de litere ale alfabetului ebraic. Cu toate acestea este important ca atunci când lucrăm cu cabala extatică și mistică să nu amestecăm puterea profetică a literelor ebraice cu arhetipurile altor modele de gândire și manifestare energo-informațională.

  Studiul literelor și al sefirelor astfel expuse, este centrat pe un aspect particular al Cabalei, însă rămâne foarte tradițional. Știm că partea practică a acestei lucrări va încuraja mulți cercetători să dorească să afle mai multe despre această cabala hermetică și modul ei de folosire în procesul de dezvoltare personală, evoluție spirituală și de ce nu în drumul către iluminare.

  Abordare

  Proiecția conștiinței a fost întotdeauna o parte integrantă a învățăturii hermetice. De la Merkava, cabala carului și călătoriile prin Hekelot, Palatele de cerești, reprezentând în cabala lumile invizibile, până la învățăturile Corpus Hermeticum - „Gândește-te la un loc și ești acolo" din era creștină timpurie – la practica Călătoriei în Viziunea Spiritului întreprinse de adepții Ordinului Hermetic al Zorilor Aurii în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, apare dorința omului de a experimenta lumea de dincolo în timp ce încă trăiește în planul material, dar și de a modifica sau modela aspectele subtile, intangibile ale ființei umane.

  În timp ce o mare varietate de abordări a fost formulată pentru a ajuta discipolii diverselor școli, multe dintre tehnici necesită o cantitate mare de cunoștințe pregătitoare, inițieri și asistență.

  Cu toate acestea, în timp ce lumea s-a schimbat, ființele umane încă își doresc să „știe" – să experimenteze singuri – și nu doar să creadă în lumea de dincolo și aspectele subtile.

  Viața modernă însă, este mult diferită de viața predecesorilor noștri, chiar dacă instinctul nostru spiritual și dorințele sunt în esență aceleași. Timpul este împărțit în unități din ce în ce mai mici și se așteaptă ca oamenii să obțină din ce în ce mai mult în aceeași unitate de timp.

  Mulți oameni spun că au puțin timp pentru studia aspectele spirituale, cu atât mai puțin dedicat unei discipline specifice. Alții spun că multe dintre disciplinele occidentale sunt prea abstracte și greu de înțeles, darămite aplica.

  Cu toate acestea, pentru cei care au puține cunoștințe sau deloc despre doctrinele hermetice și cunoașterea cabalei  dar totuși își doresc o abordare hermetică a lumilor interioare, această carte poate fi o soluție.

  Materialul prezentat este simplu, direct și nu necesită o cantitate mare de vizualizare sau imagini creative.

  Metodele de aici sunt potrivite în special pentru cei care doresc să aibă o experiență spiritual cabalistică dar cărora le lipsește fie necesarul abilității de vizualizare necesar pentru atât de multe dintre tehnicile prezente, fie cunoștințe de limba ebraică pentru a aborda un aspect mai profund și transformator al cabalei.

  Materialul si metodele prezentate se doresc a fi cele tradițional cabalistice și hermetice, cu o transpunere clară, simplă și directă, pentru a putea fi utilizate de oricine dorește acest lucru și investește un timp minim necesar pentru a avea rezultate și experiențe autentice.

  Metodele descrise în acest material pot fi realizate fie de către un cabalist experimentat, fie de către un începător, cu aceeași ușurință și rezultate similare. Dacă tehnicile din această carte sunt practicate în mod regulat, există toate motivele să credem că toată lumea va putea atinge un anumit nivel de experiență conștientă a efectelor cabalistice, expandare a conștiinței, accesare a aspectelor interioare și a lumii invizibile.

  Cu toate acestea, pentru a realiza acest lucru cu succes și în mod semnificativ, este important să înțelegem mai întâi de ce avem această nevoie instinctuală de experiențe spirituale în primul rând - ce anume avem, căutam și de ce vrem și se pare că avem nevoie să mergem în lumea de dincolo.

  Conștiința umană există și accesează mai multe niveluri, iar opera unui ocultist, cel care practică metode ezoterice pentru a experimenta tot ce este posibil în aceste nivele de conștiință, este să le integreze iar în cele din urmă, să realizeze unitate cu sursa Divină a Ființei sau scânteia Divină. Pentru a ajuta în această sarcină, o varietate de modele sau paradigme, așa cum sunt adesea numite în științele materiale și sociale, sunt construite din experiențele celor care au parcurs drumul înaintea noastră. Modelele folosite sunt supuse unui grad de schimbare și chiar provocare pe măsură ce timpul trece, dar acestea sunt instrumente eficiente și necesare pentru a accesa nivelele de conștiință pe care le dorim și pentru a ajunge unde vrem să fim.

  Ele sunt de fapt, hărți ale conștiinței și ca o hartă rutieră sau topografică, nu sunt teritoriul în sine. Hărțile ne ajută să înțelegem unde ne aflăm și ce se află înainte, în spatele și în jurul nostru, dar nici o cantitate de studiu a unei hărți nu poate înlocui experiența de a fi efectiv pe teren. Harta este un instrument, nu un teritoriu. Acest fapt important este adesea pierdut sau chiar ne luat în seamă.

  Pentru a ajuta la clarificarea unor aspecte prezentate în această carte, este util să înțelegem cosmologia de bază cabalistic-hermetică, aspectele filozofice și psihologice precum și diferitele metode folosite pentru a le integra într-o experiență cuprinzătoare și practică.

  În această carte, accentul principal este conștiința, din punctul de vedere al energiei și simbolismului. Tehnicile prezentate pot fi văzute și ca o formă de interior alchimic, în care procesul de solve et coagula, sau de separare și recombinare, este utilizat ca instrument principal de transformare a conștiinței și percepție a realității. Folosind literele ebraice se poate trece la purificarea și reprogramarea planurilor interioare, precum și la transformarea și modelarea realității exterioare manifestate.

  Prin urmare, este important să aveți o înțelegere atât a filozofiei tradiționale hermetice, cât și a filozofiei cabalistice.

  Puterea literelor ebraice.

  Puterea literelor de a se manifesta ca obiecte fizice se reflectă în rădăcina comună a cuvintelor ebraice pentru cuvânt, vorbire   dibur ( דִּבּוּר ) și lucru, obiect davar ( דָּבָר ). Cuvintele sunt lucruri, iar lucrurile sunt cuvinte făcute, manifestate.

  Zoharul descrie modul în care cuvântul lui Dumnezeu fost scris și salvat prin crearea tăblițelor celor 10 porunci: „Când au apărut aceste litere, toate au fost rafinate, sculptate cu precizie, luminoase, strălucitoare. Tot Israelul a văzut literele zburând prin spațiu în toate direcțiile, gravându-se pe tablele de piatră."[3]

  Literele Alef Bet, ca manifestări ale vocii lui Dumnezeu, sunt blocurile energetico-informaținale și vibrațiunile ale creației. Ele sunt analoge cu elementele fizice. La fel cum, de exemplu, un atom de oxigen gazos se unește cu doi atomi de hidrogen gazos pentru a forma o moleculă de apă, la fel se combină o literă cu alta pentru a crea noi aspecte și concepte energetice și informaționale ca și manifestare a forțelor Divine.

  Literele sunt arhetipuri. Fiecare exprimă o anumită putere primordială sau energie creatoare. De exemplu, litera Bet, este semnul „casă", Mem, este litera apei și a pântecului. Cabaliștii presupun că fiecare  literă din Alef Bet are propria sa personalitate, propria sa magie profundă, propriul mod de a organiza întreaga existență în jurul ei.

  Prin urmare, literele ebraice reprezintă nu doar sunetul creației, ci și matematica creației. Întreaga viață este creată de combinațiile infinite de numere sfinte care sunt și litere ale lui Alef Bet.

  Puterea profetică vine din interpretarea modelelor existențiale și interpretarea vibrației manifestate. Astfel putem prezice ce se va manifesta prin cuvântul folosit, cum materia se va modela.

  Timp de secole, oamenii au meditat asupra literelor și au reflectat asupra puterilor lor speciale. Încercând să devină mai intimi cu elementele de bază ale creației, acești căutători spirituali sperau să devină mai intimi cu Creatorul. Baal Șem Tov spunea: „Intră în fiecare literă cu toată puterea ta. Dumnezeu locuiește în fiecare literă și pe măsură ce intri, devii una cu Dumnezeu."[4]

  Absența vocalelor în ebraica veche

  Literele ebraice reprezintă doar sunete consoane. Vocalele sunt completate de suflarea cititorului. În ebraica modernă, vocalele sunt indicate prin simboluri inserate deasupra, dedesubt sau lângă consoane.

  Citirea ebraică veche este astfel o experiență profund interactivă. Limba devine pe deplin vie doar atunci când este vorbită cu voce tare.

  Absența vocalelor scrise îl obligă pe cititor să se implice activ în text pentru a decide ce vocale să aleagă să insereze. Datorită acestui fapt nu există un sens unic, definitiv; ambiguitatea pe care o presupune lipsa vocalelor scrise a asigurat diversitate, nuanțe de sens, înțelegeri și coeziuni imposibile altfel.

  În Evul Mediu timpuriu au fost dezvoltate mai multe sisteme diacritice. Cel mai răspândit sistem și singurul folosit încă într-o măsură semnificativă astăzi, a fost creat de masoreții din Tiberiade în a doua jumătate a primului mileniu în Israel. Sistemul semnelor de punctuație, Niqqud, dezvoltate de masoreți, sunt mici în comparație cu consoanele, așa că ar putea fi adăugate la textele consonante fără a le retranscrie.

  Adevărata voință

  Tehnicile ezoterice sunt o metodă, nu o tehnologie. Succesul lor depinde de motivația și dorința noastră interioară sau de Adevărata noastră Voință așa cum este numită uneori. Dacă Adevărata noastră Voință este autentică, va fi pozitivă, productivă și de ajutor altora. Dacă ne înșelăm și ceea ce credem că este Voința noastră este de fapt doar o justificare pentru aspecte materiale, raționale, emoționale, bazate pe orgoliu, invidie și  ego; caz în care succesul va fi de scurtă durată, dacă se va realiza.

  Cu adevărat, există numai o singură voință adevărată, adică voința Creatorului, voința primei cauze din care toate lucrurile vin și sunt create. Din ea se manifestă voința naturii creată prin legile care guvernează universul.

  Voința umană, cea personală, trebuie să fie aliniată cu voința naturii și în concordanță cu Voința Divină, astfel ființa umană este legată de iluminare sau conștiința cosmică. Numai experimentând locul nostru în univers, putem să înțelegem cu adevărat ce înseamnă a fii și a deveni.

  În practicile ezoterice există doar două motivații care sunt cu adevărat acceptate ca motivații care vor duce la progrese permanente și durabile în ceea ce privește calea de întoarcere, refacere, reparare și reintegrare în Divinitate, numit în cabala procesul Tikun.

  ›  Voința îndreptată și direcționată către iluminare care duce la eliminarea ignoranței și suferinței personale;

  ›  Voința îndreptată și direcționată către iluminare astfel devenind un mijloc de a-i ajuta pe alții să-și risipească ignoranța și suferința.

  A merge pe această cale cu o altă motivație decât una dintre cele enumerate mai sus este în cel mai bun caz unul complicat. Dorința de putere, bogăție, experiențe psihice și paranormale fără scop sau ca divertisment este catastrofală la dezvoltarea spirituală.

  În utilizarea tehnicilor și metodelor practice care permite cuiva să pătrundă în lumile invizibile, în sferele înalte sau în subconștient, trebuie să existe o dorință puternică pentru a  face acest lucru, pentru a corecta, rectifica blocaje și limitări care opresc fluxul de lumină și accesul la Divinitate. Munca și călătoria în aceste zone sau nivele de conștiință nu poate fi fără puritatea inimii și o motivație curată, acest lucru nu se poate efectua pur și simplu din curiozitate. Acțiunea din pură curiozitate este similară cu a lăsa un copil curios să apese butoanele panoului unei centrale nucleare doar pentru a vedea ce se întâmplă.

  În practica spirituală trebuie să fiți fermi, înrădăcinați într-o fundație puternică construită pe intenția corectă, cu ghidarea, cunoașterea și experiența necesară și adecvată, ori eșecul este garantat iar daunele pot fi adeseori ireparabile.

  231 gates

  PUTEREA PROFETICĂ

  DEȘI PROFEȚIA ESTE probabil cel mai frecvent asociată cu iudaismul și creștinismul, ea se găsește în toate religiile lumii, atât în cele antice, cât și în cele moderne.

  În sensul său mai restrâns, termenul profet se referă la o persoană inspirată care crede că i-a fost trimis un mesaj de sus de la Divinitate. El este, în acest sens, purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Într-un sens mai larg, cuvântul se poate referi la oricine rostește voința unei zeități, adesea constatată prin viziuni, vise sau tragere la sorți; voința zeității poate fi rostită și într-un cadru liturgic. Profetul, astfel, este adesea asociat cu preotul, șamanul, prevestitorul și misticul.

  Natura și semnificația

  Ocaracteristică principală a conștiinței de sine profetice este conștientizarea unei chemări, care este privită drept legitimarea profetului. Acea chemare este văzută ca venind în cele din urmă de la o zeitate și prin intermediul unui vis, o viziune sau o audiție sau prin mijlocirea altui profet. Chemarea profetului evreu Ieremia a fost sub forma unei viziuni, în care i s-a spus de către Dumnezeu că fusese deja ales să fie profet înainte de a se naște (Ieremia 1:5). Când chemarea Divinității este mediată printr-un profet care este stăpânul unui grup profetic sau un urmaș individual, o astfel de chemare poate fi văzută ca un mandat. Mai mult, o astfel de mediere înseamnă că spiritul maestrului profet a fost transferat simultan discipolului. În cazul profeților de cult, cum ar fi profeții zeilor Baal și IHVH din Canaanul antic, chemarea poate fi privită ca un mandat al cultului.

  Profeții erau adesea organizați în bresle în care își primeau pregătirea. Breslele erau conduse de un maestru profet, iar membrii lor se puteau distinge de alți membri ai societății lor prin ținuta lor, cum ar fi o manta specială, sau prin semne fizice sau estetice, cum ar fi chelie, un semn pe frunte sau cicatrici.

  Natura profeției poate fi  dublă: fie inspirată, prin viziuni sau audiții revelatorii, fie dobândită, prin învățarea anumitor tehnici. În multe cazuri, ambele aspecte sunt prezente. Scopul învățării anumitor tehnici profetice este de a ajunge la o stare extatică în care să poată fi primite revelații. Această stare poate fi atinsă prin utilizarea muzicii, dansului, tobelor, mișcării corporale violente și auto-lacerarea. Profetul extatic este privit ca fiind plin de spiritul divin, iar în această stare divinitatea vorbește prin el. Oracolele extatice, prin urmare, sunt în general rostite de profet la persoana întâi singular și sunt rostite într-un stil scurt, ritmic.

  Faptul că profeții care folosesc tehnici extatice au fost numiți nebuni se explică prin descrierile pierderii controlului asupra lor atunci când sunt „posedați" de entități. Profeții aflați în transă extatică au experimentat adesea senzații de transmigrare corporală, la fel ca profetul evreu Ezechiel din secolul al VI-lea î.Hr. și fondatorul islamului din secolele VI-VII e.n., Muhammad. Astfel de profeți sunt apreciați de coreligionari ca având o predispoziție pentru astfel de senzații neobișnuite.

  Funcțiile profetului și ale preotului se suprapun uneori, deoarece preoții îndeplinesc uneori o funcție profetică rostind un oracol al unei zeități. Un astfel de oracol servește adesea ca parte a unei liturghii, ca atunci când slujitorii sau preoții din bisericile creștine moderne citesc texte scripturale care încep cu proclamația „Așa vorbește Domnul. Preotul, în acest caz, îndeplinește funcția profetică a cultului. Nu numai rolurile profetului și ale preotului se suprapun, ci și rolurile profetului și șamanului. Un șaman își amintește rareori mesajul pe care l-a transmis când este posedat, în timp ce profetul își amintește întotdeauna ce i s-a întâmplat și ce a „auzit.

  Ghicitorul, uneori comparat cu profetul, realizează arta preoțească a prezicerii. Arta sa este de a augura viitorul pe baza cunoștințelor ascunse deslușite aproape oriunde, ca în constelații, în zborul păsărilor (auspicii), în măruntaiele animalelor de sacrificiu (haruspicie), în mâini (chiromanție), la tragere la sorți (cleromanție), în flăcările jertfelor arzătoare (piromanție) și în alte asemenea domenii de cunoștințe speciale.

  Misticii și profeții sunt de natură similară prin aceea că ambii pretind o intimitate specială cu Divinitatea. Dar în timp ce multe tradiții religioase susțin că misticul se străduiește pentru o unire cu Divinitatea, care uzurpă controlul asupra ego-ului său, profetul nu pierde niciodată controlul asupra ego-ului său. Ocazional, misticii au transmis mesaje de la Divinitate, acționând astfel în rolul unui profet și au fost cunoscuți că folosesc transe extatice pentru a ajunge în lumea divină sau sacră; de exemplu, mulți sfinți romano-catolici și sufiți, misticii islamici.

  Tipuri de profeție

  Tipurile de profeție pot fi clasificate pe baza inspirației, comportamentului și funcției. Profeții divinatori includ văzători, dătători de oracole, ghicitori și toți care prezic viitorul sau spun voința divină în declarații oraculare prin instrumente, vise, telepatie, clarviziune sau viziuni primite în starea frenetică de extaz. Previziunile și prezicerile pot fi însă și rezultatul inspirației sau al bunului simț prin observarea inteligentă a situațiilor și evenimentelor, deși interpretate din punct de vedere religios.

  De o importanță largă pentru comunitatea religioasă este profetul de cult, sau preotul-profet. Sub mandatul cultului, preotul-profet, care poate fi un preot obișnuit, face parte din personalul

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1