Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Arborele Vieții - Sfere de lumină: Kabbalah
Arborele Vieții - Sfere de lumină: Kabbalah
Arborele Vieții - Sfere de lumină: Kabbalah
Ebook447 pages5 hours

Arborele Vieții - Sfere de lumină: Kabbalah

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

In kabbală, simplul act de a primi nu este unul pasiv, precum cel de a întinde mâna, ci un proces activ, de primire şi de conştientizare a aspectelor divine din viața fiecăruia, este un proces constant de căutare şi de înțelegere personală a aspectelor din ce în ce mai profunde ale divinității care se manifestă în univers şi prin univers. Prin acest proces de deschidere din ce în ce mai mare ni se deschid inima şi sufletul pentru a primi învățături tot mai profunde. Inima devine activă şi se transformă într-un organ al discernământului spiritual.

Cuprinsul cărții:
Ce este Kabbala? 
Istoria Kabbalei 
Scopul şi natura Kabbalei 
Ce va face Kabbala pentru tine 
De la iudaism la creştinism 
Textele de bază ale tradiției mistice kabbalistice 
Sefer Yețira — Cartea Formării 
Sefer-ha-Zohar — Cartea Splendorii 
Peşita — Biblia 
Etz-ha-Chayyim — Arborele Vieții 
Hekhalot — Palatele Raiului 
Sefer Raziel HaMalakh — Cartea Îngerului Rațiel 
Sefer-ha-Bahir — Cartea Luminii 
Cele trei forme ale Kabbalei 
a) Kabbala evreiască sau iudaică 
b) Kabbala creştină 54
c) Kabbala universală şi hermetică 
Influențe ale Kabbalei în alte culturi 
Patru aspecte ale Kabbalei 
Kabbala dogmatică sau teoretică 
Kabbala literară 
Geomantria 
Notaricon 
Temura 
Kabbala nescrisă sau meditativă 
Kabbala practică sau magică 
MALKUT 
Corespondențe 
Activități practice 
Exerciții pentru Malkut 
Împrieteneşte-te cu pământul! 
Inventarierea vieții personale 
YESOD 
Corespondențe 
Activități practice 
Exerciții pentru Yesod 
Exercițiul oglinzii 
HOD 
Corespondențe 
Activități practice 
Exercițiu pentru Hod 
Jocul de cuvinte 
NEȚAH 
Corespondențe
Activități practice 
Exercițiu pentru Nețah 
Dansul 
TIFERET 
Corespondențe 
Activități practice 
Exerciții pentru Tiferet 
Descoperă copilul interior 
GHEBURA 
Corespondențe 
Activități practice 
Exercițiu pentru Ghebura 
Conflicte şi limite 
HESED 
Corespondențe 
Activități practice 
Exercițiu pentru Hesed 
Autocompasiunea 
DAATH 
Corespondențe 
Activități practice 
Exercițiu de conştientizare 
Steluțele vindecătoare 
Autocunoaşterea şi atenția 
BINAH 
Corespondențe 
Activități practice 
Exercițiu pentru Binah 
Postul tăcerii 
HOHMAH 
Corespondențe 
Activități practice 
Exercițiu pentru Hohmah 
Prin zodiac 
KETHER 235
Deasupra lui Kether: Vălurile Negative 
Corespondențe 
Activități practice 
Exercițiu pentru Kether 
Ritualuri şi rugăciuni kabbalistice 

LanguageRomână
PublisherNaran Gheser
Release dateMar 12, 2020
ISBN9798215149898
Arborele Vieții - Sfere de lumină: Kabbalah
Author

Naran Gheser

Eu sunt. Ce sunt eu? Eu sunt o ființă, o scânteie divină, o parte activă a divinității, o moleculă în mișcare. Eu sunt cea ce sunt … și nimic mai mult. Este greu a vorbi despre tine pentru că mergi pe o linie subțire între smerenie și îngâmfare, între a dezgoli sau demistifica și a fi prea hermetic, pentru că trebuie să știi, să simți, să vezi când ai depășit limita pentru a nu părea înfumurat. Cu toate acestea, să spui lucruri, să vorbești suficient dar să nu dai totul din casă, să transmiți, dar … să rămâi totuși un mister. Pentru aceasta, a spune ”EU SUNT” este cel mai greu lucru din lume. Despre unii s-au scris cărți și am realizat că nu îi înțelegem, complet, în complexitatea lor, în dinamica lor existențială și ca parte dintr-un ansamblu numit Divinitate. Apoi, este greu să definești ”EU AM FOST”, ”EU SUNT”, ”EU VOI FI”, iar pentru aceasta voi folosi apelativul și adresarea la pers III-a singular, lucru și mod de adresare mult mai specific lumii asiatice, dar care permite o măsurare mai puțin emoțională și o raportare mai puțin directă. Așadar, voi trece de la ”EU SUNT”, în complexitatea lui greu de definit și imposibil de transmis în tot ansamblul existențial, la Naran Gheser este.

Read more from Naran Gheser

Related to Arborele Vieții - Sfere de lumină

Related ebooks

New Age & Spirituality For You