Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Numerologie Hermetica
Numerologie Hermetica
Numerologie Hermetica
Ebook259 pages5 hours

Numerologie Hermetica

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Fiecare capitol are lucruri specifice și care pot fi deduse ușor din titlul capitolului. Informațiile găsite pe capitole sunt după cum urmează:

Capitolul 1

Este cu precădere pentru cei care nu știu absolut nimic despre numerologie. Conține elemente de numerologie, descrierea ramurilor importante de numerologie, pe ce se bazează şi cum funcționează. 

Capitolul 2 – Despre numere

Descrierea calităților și caracteristicilor fiecărui număr în parte împreună cu anumite corespondențe clasice și consacrate.  Dacă numerologia este domeniu nou, în mod cert ar fi bine să vă aruncați o privire asupra acestor noțiuni. Par pur teoretice dar sunt fundamentale pentru tot ce se va face deci este bine să vi le însușiți pentru a putea face analize ușoare fără un suport scris.

Capitolul 3 – Arborele Vieții

Acest capitol se axează pe aspecte de cabala și oferă noțiunile de bază pentru a putea lucra cu cabala hermetică, fără a fi necesare cunoștințe prealabile. Pentru cei care vor mai mult, cabala în sine este un domeniu foarte vast care nu poate fi tratat doar într-un capitol. Dar veți dobândi toate noțiunile necesare pentru a putea face o analiză numerologică bazată pe arborele vieții.

Capitolul 4 – Aspectele numerelor.

Este un capitol important pentru că aduce elemente specifice cum ar fi aspectele pozitive și negative ale numerelor, asocierea lor cu diferite elemente cum ar fi pământul, apa, aerul, lemnul, metalul, focul. Înțelegerea acestor elemente și modul în care ele au fost folosite în cadrul ordinelor esoterice și comunităților spirituale poate aduce un plus de profunzime pentru cel care studiază numerologia hermetică.

Capitolul 5 – Elemente de numerologie.

Pentru cei care doresc direct esența pot trece direct la acest capitol care are elementele specifice de numerologie, unele deja clasice, altele total noi şi necunoscute până acum publicului larg. Această parte se va folosi cu precădere ca și sursă de lucru pentru interpretările numerologice.

Capitolul 6 – Bonusuri practice

Aici se află lucruri și proceduri numerologice care nu au legătură directă cu metoda studiată. Ele sunt de sine stătătoare dar reprezintă o achiziție importantă pentru orice numerolog. Folosirea lor poate duce la o înțelegere mai profundă a influențelor exterioare, la care fiecare dintre noi este supus, fie că vrea sau nu,  fie că este sau nu conștient de aceasta.

LanguageRomână
PublisherNaran Gheser
Release dateMar 23, 2020
ISBN9781393664284
Numerologie Hermetica
Author

Naran Gheser

Eu sunt. Ce sunt eu? Eu sunt o ființă, o scânteie divină, o parte activă a divinității, o moleculă în mișcare. Eu sunt cea ce sunt … și nimic mai mult. Este greu a vorbi despre tine pentru că mergi pe o linie subțire între smerenie și îngâmfare, între a dezgoli sau demistifica și a fi prea hermetic, pentru că trebuie să știi, să simți, să vezi când ai depășit limita pentru a nu părea înfumurat. Cu toate acestea, să spui lucruri, să vorbești suficient dar să nu dai totul din casă, să transmiți, dar … să rămâi totuși un mister. Pentru aceasta, a spune ”EU SUNT” este cel mai greu lucru din lume. Despre unii s-au scris cărți și am realizat că nu îi înțelegem, complet, în complexitatea lor, în dinamica lor existențială și ca parte dintr-un ansamblu numit Divinitate. Apoi, este greu să definești ”EU AM FOST”, ”EU SUNT”, ”EU VOI FI”, iar pentru aceasta voi folosi apelativul și adresarea la pers III-a singular, lucru și mod de adresare mult mai specific lumii asiatice, dar care permite o măsurare mai puțin emoțională și o raportare mai puțin directă. Așadar, voi trece de la ”EU SUNT”, în complexitatea lui greu de definit și imposibil de transmis în tot ansamblul existențial, la Naran Gheser este.

Read more from Naran Gheser

Related to Numerologie Hermetica

Related ebooks

Body, Mind, & Spirit For You