Blestem de mamă
Blestem de mamă
Blestem de mamă
Ebook334 pages4 hours

Blestem de mamă

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

La granița dintre viață și moarte, personajul principal, un bărbat trecut prin multe, cutreieră acea parte a orașului care îi provoacă cel mai mult teamă. E hotarât să termine cu viața chiar aici, pe podul pe care tălpile lui pășesc cu înfrigurare. O cohortă de năluci îl însoțesc in plimbarea nocturnă și-l îndeamnă, fie să se arunce de pe pod, fie să-și revină din starea deplorabilă în care era. 

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateJan 17, 2023
Blestem de mamă
Read preview

Read more from Mara Popescu Vasilca

Related to Blestem de mamă

Related ebooks

Books Recommended For You