Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Lumea a eșuat împotriva Coreei de Nord
Unavailable
Lumea a eșuat împotriva Coreei de Nord
Unavailable
Lumea a eșuat împotriva Coreei de Nord
Ebook32 pages14 minutes

Lumea a eșuat împotriva Coreei de Nord

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Monarhie, încăpățânare, nebunie, putere de a lua decizii.

Prieteni, această carte este despre un lider puternic, care nu ascultă pe nimeni în lume, acesta este un mic articol, care vă este prezentat în fața dumneavoastră sub forma unei cărți, această carte este foarte mică, dar după ce o citiți va primi o mulțime de informații.

Deci prieteni, recent presa de stat din Coreea de Nord înseamnă că KNCA a spus că Liderul Suprem de Nord Kim John vrea să facă din țara sa cea mai mare țară nucleară.

LanguageRomână
Release dateJan 17, 2023
ISBN9798215708309
Unavailable
Lumea a eșuat împotriva Coreei de Nord

Related to Lumea a eșuat împotriva Coreei de Nord

History For You

View More

Reviews for Lumea a eșuat împotriva Coreei de Nord

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words