Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tartaria - Coduri de Matrice
Tartaria - Coduri de Matrice
Tartaria - Coduri de Matrice
Ebook141 pages44 minutes

Tartaria - Coduri de Matrice

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Trăim noi în Matrix?


DACĂ ȚI-Aș SPUNE ASTA: -


Totul în lume este o mare minciună


Mulți cercetători au găsit dovezi, care arată că lumea în care trăim, - a fost invadată și preluată de o putere necunoscută. Această putere necunoscută se ascunde de noi și este o putere foarte secretă - și are mii de oameni care lucrează pentru ea - în toată lumea


Cercetătorii au găsit dovezi care arată că o mare parte din ceea ce se întâmplă în lume - totul a fost planificat de o putere secretă necunoscută cu multe secole în urmă. Dovezile arată că această putere necunoscută a preluat multe părți ale lumii. Încă nu a dominat complet lumea noastră și face tot ce poate pentru a domina total umanitatea în toate modurile posibile. Războiul încă continuă

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateJan 14, 2023
Tartaria - Coduri de Matrice

Read more from David Ewing Jr

Related to Tartaria - Coduri de Matrice

Related ebooks

History For You