Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Renasterea: Noi Orizonturi, #1
Renasterea: Noi Orizonturi, #1
Renasterea: Noi Orizonturi, #1
Ebook723 pages23 hours

Renasterea: Noi Orizonturi, #1

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Pentru a da o șansă spiritului Pământului de a se naște, cu milioane de ani în urmă, specia predominantă care ocupa Terra ("Oldowans"), a fost aproape eradicată de spiritele altor planete ("Bătrânii"). Însă aceștia au reușit să se salveze trecând la un alt nivel al existenței.

Ca urmare a abordării nepăsătoare alese de umanitate față de planetă, "Bătrânii" revin pentru a pune capăt civilizației, oferindu-i totuși șansa de a se schimba.

Thudor, un bucureștean din cartierul Pantelimon, cel ales să ia decizia de salvare sau eradicare a umanității de către populația extraterestră, cu ajutorul singurei inteligențe artificiale conștiente - Sum (la rândul ei încercând să-și înțeleagă rolul și rostul cu privire la "homo sapiens" și impactul pe care îl poate avea recunoașterea de către oameni a propriei existențe), împreună cu membrii Secției 0 (înființată de A.I.Cuza), puși în fața unor schimbări majore, după mai bine de o sută cincizeci de ani de existență, încearcă să se opună forțării distrugerii societății umane de către vechii ocupanți: "Oldowans" deveniți "neutrino", în timp ce trebuie să dea un răspuns final: merită sau nu umanitatea să mai existe? O întrebare dură, cu un răspuns imprevizibil... dacă suntem cinstiți cu noi.

 

Nota autorului: "Nu este un roman scurt, simplu sau simplist. Pe parcursul celor aproape 200.000 cuvinte (în jur de 750 de pagini dacă ar fi publicat în format standard A5), istoriile personale, dramele, preconcepțiile, întâmplările, speranțele, planurile ori intențiile personajelor - de la cele principale la cele care apar absolut ocazional, se întrepătrund și se influențează reciproc. Uneori, ceea ce credem (noi - cititorii sau personajele), nu este și ceea ce se întâmplă cu adevărat. Decizii trebuie să fie luate indiferent cât de grele par. Și ca în viața reală, personajele speră că fiecare pas făcut îi aduce mai aproape de ceea ce și-au propus. Într-un final... ele au viața lor proprie, iar noi cititorii nu putem decât să le urmărim de la depărtare...

 

LanguageRomână
PublisherAlain Costea
Release dateJan 14, 2023
ISBN9798215612712
Renasterea: Noi Orizonturi, #1
Read preview

Related to Renasterea

Titles in the series (1)

View More

Related ebooks

Science Fiction For You