Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Alfa
Unavailable
Alfa
Unavailable
Alfa
Ebook691 pages9 hours

Alfa

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Un weekend, 4 vieți și 2 poziții...


Angelica, o tânără cu o personalitate de tip alfa, lucrează ca avocat debutant la o firmă de avocatură renumită. Acum are șansa de a-și dovedi valoarea. Între timp, visul ei drag de a avea partenerul perfect de subordonat se împlinește. Cu toate acestea, cazul ei ia o turnură neașteptată, la fel ca și relația cu bărbatul care i-a fost desemnat, alături de care începe să trăiască pasiuni necunoscute până atunci. Evenimente neobișnuite o forțează să ia decizii neașteptate. Dar consecințele acestor decizii au un efect îngrijorător asupra poziției ei.


Însă nu este singura...


Află cum acceptă consecințele acțiunilor sale și cum schimbă relația ei în această carte de Anabelle de SADE, o aventură plină de pasiune fără limite!
Notă: Numai pentru cititorii adulți.

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateJan 6, 2023
Unavailable
Alfa

Related to Alfa

Related ebooks

Erotica For You