Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Internet Marketing: Secrete Pentru Sucesul Vânzărilor Online!
Internet Marketing: Secrete Pentru Sucesul Vânzărilor Online!
Internet Marketing: Secrete Pentru Sucesul Vânzărilor Online!
Ebook72 pages39 minutes

Internet Marketing: Secrete Pentru Sucesul Vânzărilor Online!

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Sper că îi va interesa pe cei care speră să facă bani online. Numărul persoanelor care încearcă să facă (extra) bani online a crescut foarte mult în ultimii zece sau doisprezece ani, dar mai ales cu restricţiile provocate de Covid-19.
Totuși, nu totul poate fi pus pe seama lui Covid-19. Marea Britanie, de exemplu, a suferit doisprezece ani de ”austeritate” introdusă de un guvern care pare să nu mai fie interesat de electorat. Mai întâi au dat vina pe criza bancară, apoi pe afluxul de forță de muncă străină, apoi pe Covid, iar acum pe Brexit și pe războiul din Ucraina. Fără îndoială, ați auzit scuze similare în țara voastră. În orice caz, rezultatul este inflația exorbitantă și reducerea salariilor, ceea ce a făcut persoanele întreprinzătoare să încerce să-și îmbunătățească situația lucrând online. Această carte este pentru acele persoane. Sper să vă ajute.


Informația din această carte electronică cu privire la diverse aspecte ale utilizării internetului în avantajul vostru este organizată în 20 de capitole de aproximativ 500-600 de cuvinte.
Sper că îi va interesa pe cei care speră să facă bani online. Numărul persoanelor care încearcă să facă (extra) bani online a crescut foarte mult în ultimii zece sau doisprezece ani, dar mai ales cu restricţiile provocate de Covid-19.
Totuși, nu totul poate fi pus pe seama lui Covid-19. Marea Britanie, de exemplu, a suferit doisprezece ani de ”austeritate” introdusă de un guvern care pare să nu mai fie interesat de electorat. Mai întâi au dat vina pe criza bancară, apoi pe afluxul de forță de muncă străină, apoi pe Covid, iar acum pe Brexit și pe războiul din Ucraina. Fără îndoială, ați auzit scuze similare în țara voastră. În orice caz, rezultatul este inflația exorbitantă și reducerea salariilor, ceea ce a făcut persoanele întreprinzătoare să încerce să-și îmbunătățească situația lucrând online. Această carte este pentru acele persoane. Sper să vă ajute.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateSep 12, 2022
ISBN9788835447085
Internet Marketing: Secrete Pentru Sucesul Vânzărilor Online!
Author

Owen Jones

Author Owen Jones, from Barry, South Wales, came to writing novels relatively recently, although he has been writing all his adult life. He has lived and worked in several countries and travelled in many, many more. He speaks, or has spoken, seven languages fluently and is currently learning Thai, since he lived in Thailand with his Thai wife of ten years. "It has never taken me long to learn a language," he says, "but Thai bears no relationship to any other language I have ever studied before." When asked about his style of writing, he said, "I'm a Celt, and we are Romantic. I believe in reincarnation and lots more besides in that vein. Those beliefs, like 'Do unto another...', and 'What goes round comes around', Fate and Karma are central to my life, so they are reflected in my work'. His first novel, 'Daddy's Hobby' from the series 'Behind The Smile: The Story of Lek, a Bar Girl in Pattaya' has become the classic novel on Pattaya bar girls and has been followed by six sequels. However, his largest collection is 'The Megan Series', twenty-three novelettes on the psychic development of a young teenage girl, the subtitle of which, 'A Spirit Guide, A Ghost Tiger and One Scary Mother!' sums them up nicely. After fifteen years of travelling, Owen and his wife are now back in his home town. He sums up his style as: "I write about what I see... or think I see... or dream... and in the end, it's all the same really..."

Read more from Owen Jones

Related to Internet Marketing

Related ebooks

Enterprise Applications For You

View More