Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

In abis: Insemnarile unui neuropsihiatru despre tulburarile mintii
In abis: Insemnarile unui neuropsihiatru despre tulburarile mintii
In abis: Insemnarile unui neuropsihiatru despre tulburarile mintii
Ebook210 pages4 hours

In abis: Insemnarile unui neuropsihiatru despre tulburarile mintii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Există două adagii existențialiste care mi se par foarte potrivite în contextul de față. Unul spune că nu există libertate, ci doar eliberare (o variantă ar putea fi: nu există libertate decât în eliberare). Celălalt afirmă că libertatea este o eternă perspectivă. Cred că cele două precizări nu se exclud, ci se completează. Prin prisma celei de-a doua, libertatea e văzută ca acea aspirație perpetuă care ne impulsionează mereu căutările, sinonimă cu valoarea de viitor pur, de viitor proiectat fără încetare. Libertatea este singurul proiect fără prezent printre atâtea proiecte fără viitor, singura perspectivă care mereu va să vină." Cristian Iftode
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateDec 21, 2022
ISBN9786064017291
In abis: Insemnarile unui neuropsihiatru despre tulburarile mintii

Related to In abis

Related ebooks

Psychology For You