Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Tikatut pilvet: odottavat jälkitarkastusta matkalla pelkistettyyn ihmeeseen
Unavailable
Tikatut pilvet: odottavat jälkitarkastusta matkalla pelkistettyyn ihmeeseen
Unavailable
Tikatut pilvet: odottavat jälkitarkastusta matkalla pelkistettyyn ihmeeseen
Ebook117 pages20 minutes

Tikatut pilvet: odottavat jälkitarkastusta matkalla pelkistettyyn ihmeeseen

Rating: 0 out of 5 stars

()

Unavailable in your country

Unavailable in your country

About this ebook

Vanha aika asuu erilaisuuden porteilla nykyisin. Kasvaa kuuluvuutta Jumalalle kuin viherkasvi, kiipeää erilaisuuden seinässä.

En tahtoisi aina jaksaa eksyä ajatuksiini, jotka tahtovat olla liian kaukana vaativan sydämen äänestä, löytääkseen takaisin vanhaan aikaan.

Siunattuina löytävät kuitenkin jokusen aamuun nousevan Jumalan sanan korkeasta armosta rakennetusta piipusta, jonka päältä näkee kauas.

Sydän ei tyydy helpoimpaan ääneen. Äänten eliitin hallitsemaan älyllisyyteen, joka hallitsee syvällä lukitussa kellarissamme. Jossa elämme.

Siellä on kirjoituksia homeen hajuisissa seinissä.

Tämä päivä istuu tukkeena monelle kauniille ajatukselle. Mieti tarkkaan onko kellarissa ystävää?
LanguageSuomi
Release dateDec 19, 2022
ISBN9789528093572
Unavailable
Tikatut pilvet: odottavat jälkitarkastusta matkalla pelkistettyyn ihmeeseen
Author

Sami Antero Nygrén

Tamperelainen synesteetikko. Peilaan maailmaa vahvasti tunteiden muuttuessa sanoiksi hyvin vahvalla tavalla. Ikää on pian 45 vuotta. Vedän kirjoittajapiiriä Elokolossa joka toinen viikko. Musatouhut vievät valtaosan ajasta.

Read more from Sami Antero Nygrén

Related to Tikatut pilvet

Related ebooks

Related categories

Reviews for Tikatut pilvet

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words