Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Parinti binevoitori, copii receptivi: 10 principii-cheie ale Educatiei Eficiente
Parinti binevoitori, copii receptivi: 10 principii-cheie ale Educatiei Eficiente
Parinti binevoitori, copii receptivi: 10 principii-cheie ale Educatiei Eficiente
Ebook310 pages6 hours

Parinti binevoitori, copii receptivi: 10 principii-cheie ale Educatiei Eficiente

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Mulți părinți ai zilelor noastre au înțeles că nu ajută la nimic să dea ordine copiilor, să-i culpabilizeze ori să intre în lupte de putere cu aceștia. Și, totuși, ce rămâne de făcut când dorești ca ai tăi copii să aibă parte de o "bună educație", de repere vitale pentru viitorul lor? Plecând de la 10 principii de bază pentru un parenting pozitiv și eficient, cartea oferă o cale de mijloc între toleranța excesivă și severitatea prea mare față de copii. Părinții și profesorii vor putea afla în ce fel poate fi construită o relație bazată pe siguranță și încredere, pornind de la dezvoltarea inteligenței emoționale, de la dragostea necondiționată, de la onestitate și recunoașterea nevoilor copiilor, până la a-i lăsa să învețe din greșeli și la a încuraja spiritul de colaborare, și nu de competiție.

Laurence Dudek este psihopedagog și psihoterapeut, fiind specializată în hipnoză ericksoniană și NLP.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateDec 19, 2022
ISBN9786064017154
Parinti binevoitori, copii receptivi: 10 principii-cheie ale Educatiei Eficiente

Related to Parinti binevoitori, copii receptivi

Related ebooks

Psychology For You