Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Teoria atasamentului in practica: Terapia centrata pe emotii (EFT) aplicata la indivizi, cupluri si familii
Teoria atasamentului in practica: Terapia centrata pe emotii (EFT) aplicata la indivizi, cupluri si familii
Teoria atasamentului in practica: Terapia centrata pe emotii (EFT) aplicata la indivizi, cupluri si familii
Ebook542 pages9 hours

Teoria atasamentului in practica: Terapia centrata pe emotii (EFT) aplicata la indivizi, cupluri si familii

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Metodele de psihoterapie se înmulțesc pe zi ce trece. Care este cea mai utilă abordare? Cum devii un terapeut bun? Susan M. Johnson ne propune un răspuns, subliniind legăturile evidente dintre teoria atașamentului și modelul de intervenție umanist experențial, utilizând terapia centrată pe emoție (EFT), ca ghid pentru a urmări aceste legături. De asemenea, oferă o abordare integrativă asupra evaluării și o evidențiere a modului în care conținutul atașamentelor se traduce în intervenția efectivă din terapia individuală, de cuplu și de familie. Claritatea expunerii și numeroasele ilustrări clinice vor fi utile studenților, psihologilor și psihoterapeuților de orice orientare, care doresc să-și îmbunătățească modul de lucru în cabinet.


Susan M. Johnson este psiholog clinician, profesor de Psihologie clinică la Universitatea Ottawa (Canada) și profesor de Terapia familiei și cuplului la Alliant International University din San Diego. A scris numeroase articole și cărți pe tema aplicării teoriei atașamentului și a terapiei centrate pe emoții, metodă de intervenție bazată pe teoria atașamentului pe care a construit-o.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateDec 19, 2022
ISBN9786064017239
Teoria atasamentului in practica: Terapia centrata pe emotii (EFT) aplicata la indivizi, cupluri si familii

Related to Teoria atasamentului in practica

Related ebooks

Psychology For You