Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vointa de sens: Fundamente si aplicatii ale logoterapiei
Vointa de sens: Fundamente si aplicatii ale logoterapiei
Vointa de sens: Fundamente si aplicatii ale logoterapiei
Ebook207 pages4 hours

Vointa de sens: Fundamente si aplicatii ale logoterapiei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Dacă în cărțile anterioare, inclusiv în Omul în căutarea sensului vieții, Viktor Frankl introducea ideea de a spune "Da" vieții, în ciuda oricăror adversități, și de a căuta un sens, în cartea de față el prezintă o sinteză finală a experienței sale terapeutice, explicând sistemul teoretic pe care se bazează logoterapia și aplicațiile acestei metode în tratamentul tulburărilor nevrotice. Utilizând studii de caz și fragmente din propriile ședințe, Viktor Frankl descrie și explică tehnicile pe care le folosește în psihoterapie pentru a combate „vidul existențial" – sentimentul de gol și de lipsă de sens pe care-l acuză tot mai mulți pacienți. Psihologii, psihiatrii și psihoterapeuții pot găsi în această carte un sprijin pentru a-și ajuta pacienții în descoperirea propriului sens.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateDec 19, 2022
ISBN9786064017277
Vointa de sens: Fundamente si aplicatii ale logoterapiei
Read preview

Related to Vointa de sens

Related ebooks

Psychology For You