Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pastreaza-ti copilul in inima ta: Descopera parentingul pozitiv
Pastreaza-ti copilul in inima ta: Descopera parentingul pozitiv
Pastreaza-ti copilul in inima ta: Descopera parentingul pozitiv
Ebook300 pages4 hours

Pastreaza-ti copilul in inima ta: Descopera parentingul pozitiv

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cum vă puteți ajuta copiii să devină lideri ai societății de mâine, oameni cu spirit liber și creativ? Ce competențe vă doriți să-și dezvolte și cum le puteți oferi un mediu centrat pe cooperare, încurajare și cunoașterea propriilor emoții? Datorită parentingului pozitiv, o tendință în plină dezvoltare în domeniul educației, veți putea ajunge la un just echilibru între autoritate și permisivitate, oferind dragoste necondiționată și renunțând la furie și culpabilizare. Având avantajul unei duble culturi (niponă și canadiană), autoarea vă va ajuta să cultivați o relație profundă și nuanțată cu voi înșivă, dar și cu partenerul, cu cei mici și cu lumea din jur.

Mitsiko Miller este coach cu formare în Comunicarea NonViolentă. Este inițiatoarea proiectului de parenting Famille en harmonie.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateDec 19, 2022
ISBN9786064017161
Pastreaza-ti copilul in inima ta: Descopera parentingul pozitiv

Related to Pastreaza-ti copilul in inima ta

Related ebooks

Psychology For You