Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ghid pentru intelegerea mintii copilului: Metoda Parentajului Reflexiv
Ghid pentru intelegerea mintii copilului: Metoda Parentajului Reflexiv
Ghid pentru intelegerea mintii copilului: Metoda Parentajului Reflexiv
Ebook375 pages8 hours

Ghid pentru intelegerea mintii copilului: Metoda Parentajului Reflexiv

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cartea de față este o bine-venită alternativă la abordările de parentaj superficiale, care se rezumă la rețete pentru controlul și disciplinarea copilului și trec cu vederea bogata viață afectivă și motivațională din spatele manifestărilor copilului. În acest sens, autorii arată că, dincolo de "gestionarea" comportamentelor, un aspect principal al sarcinii de a fi părinte constă în a fi conectat, într-un mod constat și autentic, la ceea ce gândește și simte copilul.

Plecând de la metoda Parentajului Reflexiv (cu instrumentele adiacente: Harta Parentală, Aplicația Parentală, "termometrul afectiv" etc.) și de la cercetări actuale despre "mentalizare" și atașament, autorii demonstrează în ce fel atenția, empatia, oglindirea și punerea în locul copilului vor îmbunătăți considerabil și pe termen lung relația părinte–copil. Astfel, o mai bună conectare la trăirile copilului îl va face să se simtă înțeles și validat, dar și să-și regleze mai ușor propriile emoții și să fie mai empatic în relațiile sociale de la vârsta adultă. Cartea este o resursă esențială atât pentru părinți, dar și pentru psihoterapeuții care lucrează cu copiii, adolescenții și familiile lor.

Alistair Cooper este psiholog clinician la Centrul pentru Copii și Adolescenți "Michael Rutter" din Londra și a implementat o serie de programe de parentaj pentru asistenții maternali.

Sheila Redfern este psiholog clinician la Centrul "Anna Freud" din Londra și este specializată în abuzul și traumele copiilor și adolescenților.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateDec 15, 2022
ISBN9786064017062
Ghid pentru intelegerea mintii copilului: Metoda Parentajului Reflexiv
Read preview

Related to Ghid pentru intelegerea mintii copilului

Related ebooks

Psychology For You