Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dezvoltarea abilitatilor de aplicare a interviului motivational: Ghid pentru practicieni
Dezvoltarea abilitatilor de aplicare a interviului motivational: Ghid pentru practicieni
Dezvoltarea abilitatilor de aplicare a interviului motivational: Ghid pentru practicieni
Ebook912 pages11 hours

Dezvoltarea abilitatilor de aplicare a interviului motivational: Ghid pentru practicieni

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Practicienii care doresc sa își dezvolte abilitățile de a-și susține clienții în procesul de schimbare prin interviul motivațional gasesc in acest manual soluții practice eficiente. Autorul prezintă detaliat cele 4 procese ale interviului motivațional – implicarea, focalizarea, evocarea și planificarea – explicând clar conceptele și oferind numeroase exemple clinice care arată a vedea cum sunt transpuse în practică. Exercițiile propuse în fiecare capitol și fisele de lucru din finalul cărții pot fi utilizate în activitatea ulterioară de psihologi sau antrenori, instructori de fitness, manageri, angajați în sistemul corecțional, profesioniști în domenii conexe, ghizi în programe studențești, medici, stomatologi, educatori pentru persoanele cu diabet, specialiști în tratamentul dependenței de substanțe, asistenți sociali, consilieri și pentru numeroși alții care lucrează în domenii de asistență.

David B. Rosengren, este psiholog clinician și a lucrat ca cercetător și consultant la Institutul pentru abuzul de alcool și droguri al Universității din Washington. A scris numeroase lucrări despre dependența de alcool și droguri, interviul motivațional și procesul de schimbare.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateDec 19, 2022
ISBN9786064015297
Dezvoltarea abilitatilor de aplicare a interviului motivational: Ghid pentru practicieni
Read preview

Related to Dezvoltarea abilitatilor de aplicare a interviului motivational

Related ebooks

Psychology For You