Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Psihoterapia online. Teorie si practica
Psihoterapia online. Teorie si practica
Psihoterapia online. Teorie si practica
Ebook573 pages8 hours

Psihoterapia online. Teorie si practica

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Globalizarea și unele situații speciale, cum ar fi pandemia recentă, ne pun deseori în imposibilitatea de a desfășura ședințele de psihoterapie în prezență. În această carte autorii descriu aspectele teoretice și practice ale psihoterapiei individuale, de familie și de grup desfășurată „la distanță", prin intermediul video-conferințelor, și explorează aspectele unice asociate cu această abordare a tratamentului, din ce în ce mai utilizată în prezent. Ei oferă practicienilor din domeniul sănătății mentale o prezentare a modului în care pot utiliza instrumentele online pentru a facilita intervenția psihologică, punând la dispoziție informații despre procesele specifice care apar în cazul psihoterapiei desfășurate în spațiul virtual, despre dinamica grupurilor online precum și despre responsabilitățile terapeutului și liderului de grup în cadrul ședințelor desfășurate online.
Acest volum reprezintă un ghid valoros pentru psihologii, consilierii și psihoterapeuții de orice orientare care sunt interesați să ofere servicii online și să-și îmbunătățească practica psihoterapeutică sau de consiliere.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateDec 19, 2022
ISBN9786064014894
Psihoterapia online. Teorie si practica
Read preview

Related to Psihoterapia online. Teorie si practica

Related ebooks

Psychology For You