Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Interviu si indicatori in psihanaliza
Interviu si indicatori in psihanaliza
Interviu si indicatori in psihanaliza
Ebook444 pages7 hours

Interviu si indicatori in psihanaliza

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Antonio Perez-Sanchez pornește de la ideea că o insuficientă atenție acordată primelor interviuri poate conduce la erori, cum ar fi recomandarea unei psihoterapii sau psihanalize fără o familiarizare prealabilă cu cazul pacientului. Aflându-se la jumătatea distanței dintre interviul psihiatric și ascultarea psihanalitică, interviul psihodinamic presupune o tehnică specifică și anumiți indicatori care țin de trei arii principale ce pot fi explorate în primele întâlniri: aspectele psihopatologice, informații biografice și date care apar din interacțiunea cu pacientul în timpul interviului. În ultima parte a cărții autorul aduce în prim-plan diferențele dintre psihanaliză și psihoterapie și indicatorii specifici care pot ghida recomandarea unui anumit tip de tratament. Bogată în ilustrări clinice, cartea se adresează atât psihoterapeuților aflați la început de drum, cât și celor cu experiență, care pot descoperi un sector al practicii clinice multă vreme neglijat.

Antonio Pérez‑Sánchez este psihiatru și psihanalist, analist formator și supervizor în cadrul Societății Spaniole de Psihanaliză. A profesat mulți ani în spitale psihiatrice și secții ambulatorii, iar în prezent lucrează în domeniul privat ca psihanalist și psihoterapeut. A scris numeroase lucrări despre aspecte tehnice în psihoterapie și psihanaliză și diferențierea între metoda psihanalitică și metoda psihoterapeutică.


Să fii acolo, să trăiești întâlnirea, să te concentrezi pe elementele clinice, să mergi în profunzime încă de la început, când întâlnești un nou pacient – Interviu și indicatori în psihoterapie și psihanaliză de Antonio Pérez-Sánchez oferă o oportunitate unică de a împărtăși observațiile și sugestiile tehnice ale unui clinician cu experiențp. O perspectivă clară, bine documentată și unitară asupra începutului unui nou tratament psihanalitic.
Dr. Stefano Bolognini, formator și supervizor în Societatea Italiană de Psihanaliză

Bazându-se pe evoluția teoriilor și tehnicilor psihanalitice, autorul dezvoltă într-o manieră didactică o abordare științifică în care clinicienii vor găsi toate instrumentele necesare pentru a trage concluzii cu privire la tipul de tratament psihanalitic care este cel mai potrivit pentru un anumit caz; în acest fel, vor fi capabili să evite să le ofere pacientului proceduri terapeutice care s-ar putea dovedi inadecvate. Pe acest fundament solid, clinicienii vor fi capabili să-și dezvolte propria abordare personale. Această carte este, pur și simplu, o lectură esențială.
Serge Frisch, formator și supervizor în Societatea Belgiană de Psihanaliză

Cuprins
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateDec 15, 2022
ISBN9786064017093
Interviu si indicatori in psihanaliza

Related to Interviu si indicatori in psihanaliza

Related ebooks

Psychology For You