Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Patologia normalitatii: Contributii la stiinta omului
Patologia normalitatii: Contributii la stiinta omului
Patologia normalitatii: Contributii la stiinta omului
Ebook232 pages3 hours

Patologia normalitatii: Contributii la stiinta omului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ce este benefic pentru sănătatea psihică și ce anume poate duce la boală? În volumul de față Erich Fromm supune analizei tabloul normalității și al sănătății psihice din societatea contemporană. El examinează patologia normalității plecând de la identificarea efectelor pe care economia de piață le are asupra comportamentului oamenilor, descoperind apoi în centrul acestei maladii a normalității incapacitatea crescândă a omului de a se raporta la realitate în mod voluntar și conștient. Fromm dezvoltă conceptul clinic de „alienare" și identifică diversele sale fațete, încercând să înțeleagă modul în care oamenii pot depăși propriile tendințe către lene și inerție.

Erich Fromm (1900–1980), sociolog și psihanalist, s-a format în cadrul Școlii de la Frankfurt, pentru ca în 1933 să emigreze în SUA. Din cărțile sale traduse la Editura Trei, amintim: Arta de a iubi, Budismul Zen și psihanaliza, Arta de a fi, Anatomia distructivității umane, Omul pentru sine, Fuga de libertate, Din dragoste de viață.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateDec 19, 2022
ISBN9786064017178
Patologia normalitatii: Contributii la stiinta omului

Read more from Erich Fromm

Related to Patologia normalitatii

Related ebooks

Psychology For You