Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Psihologia influentei sociale si a schimbarii de atitudine
Psihologia influentei sociale si a schimbarii de atitudine
Psihologia influentei sociale si a schimbarii de atitudine
Ebook793 pages18 hours

Psihologia influentei sociale si a schimbarii de atitudine

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Influența socială este prezentă peste tot. Funcționează oriunde, oricând. Pentru a funcționa în cel mai eficient mod în lumea în care trăim, e bine să știm cum și când să folosim influența socială, să fim în stare să recunoaștem când cineva încearcă să ne convingă de ceva și să înțelegem când să acceptăm sau să respingem tentativele altor persoane de a ne persuada. În volumul de față, autorii abordează în mod integrat o gamă largă de studii, teorii și aplicații practice din domeniul influenței sociale, acoperind toate subiectele principale din această sferă, printre care persuasiunea, complianța, conformismul, obediența, disonanța și autoatribuirea, condiționarea și învățarea socială, relația dintre atitudine și comportament, implicarea atitudinală, prejudecățile, comunicarea nonverbală și chiar influența subliminală. Teoriile psihologiei sociale sunt prezentate într-un stil antrenant și sunt ilustrate cu experimente și cercetări de teren descrise în detaliu, cu aplicații și exemple din viața cotidiană, astfel încât această carte să fie atât utilă în studierea influenței sociale, cât și agreabilă ca lectură.

Philip G. Zimbardo a fost profesor de psihologie la Universitățile Stanford, Yale, New York și Columbia și a fost președinte al Asociației Americane de Psihologie. A scris numeroase articole și cărți, fiind cunoscut pentru remarcabilele cercetări din domeniul psihologiei sociale. La Editura Trei a apărut cartea sa Masculinitate furată. De ce tinerii bărbați întâmpină probleme și ce e de făcut.

Michael R. Leippe este profesor de psihologie socială la John Jay College of Criminal Justice, City University of New York și a predat la St. Norbert College, Adelphi University, Saint Louis University și Illinois State University. A studiat efectele influenței sociale în diferite domenii, acordând un interes deosebit psihologiei mărturiei judiciare.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateDec 19, 2022
ISBN9786064017185
Psihologia influentei sociale si a schimbarii de atitudine
Read preview

Related to Psihologia influentei sociale si a schimbarii de atitudine

Related ebooks

Psychology For You