Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Iertaţi-mă că m-am născut - Lumea este ca o junglă (Reflecţii, ficţiuni şi poezii existenţiale)
Iertaţi-mă că m-am născut - Lumea este ca o junglă (Reflecţii, ficţiuni şi poezii existenţiale)
Iertaţi-mă că m-am născut - Lumea este ca o junglă (Reflecţii, ficţiuni şi poezii existenţiale)
Ebook840 pages9 hours

Iertaţi-mă că m-am născut - Lumea este ca o junglă (Reflecţii, ficţiuni şi poezii existenţiale)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Dincolo de scepticism, dincolo de dogmatism, dincolo de reguli, legi, principii, mai presus de orice, este GÂNDIREA LIBERĂ, neîngrădită de nimeni şi de nimic!
Să fii demn, să râzi, să visezi şi să te înalţi pe aripile fanteziei, dincolo de nori, acolo unde se avântă vulturii...
Dacă vrei să te bucuri pe deplin de existenţă, dacă vrei să trăieşti fericit, atunci să nu îi laşi pe alţii să gândească în locul tău!...
Nu lăsa pe alţii să facă ceea ce poţi face tu cu mintea ta, cu mâinile tale!
Numai printr-o GÂNDIRE LIBERĂ, DESCHISĂ, poate fi cunoscută această existenţă bizară!...
“Îndrăzneşte să te serveşti de propria ta inteligenţă !” (Immanuel Kant)

LanguageRomână
Release dateNov 27, 2022
ISBN9781005013967
Iertaţi-mă că m-am născut - Lumea este ca o junglă (Reflecţii, ficţiuni şi poezii existenţiale)
Read preview

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Iertaţi-mă că m-am născut - Lumea este ca o junglă (Reflecţii, ficţiuni şi poezii existenţiale)

Related ebooks