Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Îndrăzneală: Cum să iei decizii rapide și eficiente în orice situație
Îndrăzneală: Cum să iei decizii rapide și eficiente în orice situație
Îndrăzneală: Cum să iei decizii rapide și eficiente în orice situație
Ebook99 pages1 hour

Îndrăzneală: Cum să iei decizii rapide și eficiente în orice situație

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Multe dintre problemele noastre în viață provin din dificultatea de a lua decizii sau din teama de a lua decizii greșite. Cu toate acestea, experiența greșelilor și teama constantă de a face greșeli nu ne permit să ne îmbunătățim capacitatea de a lua decizii bune.


Decizia corectă și luată cu încredere pornește întotdeauna de la o cunoaștere interioară solidă și bazată pe înțelepciune. Este posibil ca o persoană să nu aibă niciodată controlul asupra realității viitoare și totuși să poată lua decizii care să îi sporească potențialul de reușită.


Marii lideri din istoria omenirii, precum și antreprenorii de succes, au fost întotdeauna capabili să ia decizii corecte mai des decât majoritatea, pentru că au recunoscut elemente din realitate pe care ceilalți oameni nu le pot vedea.


În această carte, veți descoperi care sunt aceste elemente și veți învăța cum trebuie să gândiți eficient pentru a vă maximiza rezultatele în orice situație din viață.

LanguageRomână
Publisher22 Lions
Release dateNov 27, 2022
Îndrăzneală: Cum să iei decizii rapide și eficiente în orice situație
Read preview
Author

Dan Desmarques

Dan Desmarques is a twenty-one-times Amazon bestselling author with five titles ranking as no.1. He has been awarded in multiple areas — as an entrepreneur, business consultant, lecturer, graphic designer and music composer. His background experience includes being a university lecturer on the topics of academic writing, creative writing, pedagogy, economy, entrepreneurship and success skills, teaching both college lecturers, future high school teachers and science students. He is also the owner of 22 Lions Publishing and Alienexed Records. As a ghostwriter, he has been the author of more than 300 titles, and as a musician, he has produced more than 600 musical tracks. His work was featured on Voice of America, MTV Music Television, Netflix, Sky One, and various national radios and podcasts. More information at koji.to/dandesmarques

Read more from Dan Desmarques

Related to Îndrăzneală

Related ebooks

Books Recommended For You