Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

În Valea Întunericului și Alte Povești
În Valea Întunericului și Alte Povești
În Valea Întunericului și Alte Povești
Ebook99 pages42 minutes

În Valea Întunericului și Alte Povești

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Un compatriot este chemat la război în Paraguay. Își părăsește familia și prietena sperând să supraviețuiască în credința lui. Drama, acțiunea, credința, romantismul și aventura sunt elementele acestei povești. O poveste emoționantă despre un mare război pe continentul sud-american.

LanguageRomână
Release dateNov 27, 2022
ISBN9798215638811
În Valea Întunericului și Alte Povești

Read more from Aldivan Torres

Related to În Valea Întunericului și Alte Povești

Related ebooks