Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pe Calea Spiritualității și Alte Povestiri
Pe Calea Spiritualității și Alte Povestiri
Pe Calea Spiritualității și Alte Povestiri
Ebook70 pages51 minutes

Pe Calea Spiritualității și Alte Povestiri

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Calea spiritualității este calea pe care trebuie să o urmăm pentru a ne perfecționa, pentru a progresa și a da roade. Alături de frate, putem construi o relație minunată care va conduce la succesul ambelor. Cartea aduce reflecții importante despre viața mea, despre viața de zi cu zi, despre dorințele și îndoielile noastre. Este un ajutor de sine care vă va ghida spre cea mai bună cale de urmat. Dobândiți cartea și bucurați-vă de înțelepciunea universală divină.

LanguageRomână
Release dateNov 13, 2022
ISBN9798215057490
Pe Calea Spiritualității și Alte Povestiri

Read more from Aldivan Torres

Related to Pe Calea Spiritualității și Alte Povestiri

Related ebooks

Body, Mind, & Spirit For You