Probleme de psihologie genetica: Copilul si realitatea
Probleme de psihologie genetica: Copilul si realitatea
Probleme de psihologie genetica: Copilul si realitatea
Ebook161 pages1 hour

Probleme de psihologie genetica: Copilul si realitatea

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

După ce Jean Piaget a identificat diferitele stadii ale dezvoltării intelectuale a copilului și a indicat regulile cărora li se supune aceasta. Nimic din domeniul psihologiei — fie că vorbim despre achiziția limbajului sau despre apariția moralității infantile — nu a mai fost văzut în același mod. Descoperirile sale orientează astăzi toate activitățile de cercetare, constituie baza pe care se clădește orice formă de educație nouă, inspiră orice reformă serioasă a învățământului. În volumul de față cititorul va descoperi scrieri în care Piaget expune și comentează ideile de bază din principalele sale cărți într-un mod accesibil tuturor celor interesați de psihologia copilului, de creștere și dezvoltare.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateNov 8, 2022
ISBN9786064016553
Probleme de psihologie genetica: Copilul si realitatea
Read preview

Related to Probleme de psihologie genetica

Related ebooks

Books Recommended For You