Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Kitty nu e o pisica. Se da stingerea!
Kitty nu e o pisica. Se da stingerea!
Kitty nu e o pisica. Se da stingerea!
Ebook63 pages0 minutes

Kitty nu e o pisica. Se da stingerea!

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Deși copiilor nu le prea place să se ducă seara la culcare, KITTY IUBEȘTE SOMNUL! Ea adoarme buștean în fiecare seară, culcușită în pat ca un gândăcel. Și așa se petrece mereu, până când, întro noapte ÎNFIORĂTOAAAARE, Kitty își pierde lampa de veghe și frica ei de întuneric, despre care nimeni nu știe, își face apariția.
LanguageRomână
PublisherPandora M
Release dateNov 7, 2022
ISBN9786069785676
Kitty nu e o pisica. Se da stingerea!

Related to Kitty nu e o pisica. Se da stingerea!

Related ebooks

Children's For You