Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

The High 5 Habit: E timpul sa te bucuri de tine
The High 5 Habit: E timpul sa te bucuri de tine
The High 5 Habit: E timpul sa te bucuri de tine
Ebook294 pages4 hours

The High 5 Habit: E timpul sa te bucuri de tine

Rating: 1 out of 5 stars

1/5

()

Read preview

About this ebook

Folosind o combinație de informații științifice, povești profund personale și rezultatele din viața reală pe care principiul The High 5 Habit le aduce în viața oamenilor din întreaga lume, Mel te va învăța cum îți formezi obiceiul de a crede în tine, astfel încât săți poți atinge obiectivele și visele.
LanguageRomână
Release dateNov 8, 2022
ISBN9786067893533
Read preview

Related to The High 5 Habit

Related ebooks

Self-Improvement For You