Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Hartile sensului: Arhitectura credintei
Hartile sensului: Arhitectura credintei
Hartile sensului: Arhitectura credintei
Ebook1,209 pages21 hours

Hartile sensului: Arhitectura credintei

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

O sinteză strălucitoare a sensului mitologiilor și a nevoii noastre umane de a transforma în poveste latura profundă a experiențelor pe care le trăim.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateNov 8, 2022
ISBN9786064016379
Hartile sensului: Arhitectura credintei
Read preview

Read more from Jordan B. Peterson

Related to Hartile sensului

Related ebooks

Psychology For You