Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Intelepciunea: de la acceptare la zen: Sfaturi pentru viata de zi cu zi de la un calugar, un filosof si un psihiatru
Intelepciunea: de la acceptare la zen: Sfaturi pentru viata de zi cu zi de la un calugar, un filosof si un psihiatru
Intelepciunea: de la acceptare la zen: Sfaturi pentru viata de zi cu zi de la un calugar, un filosof si un psihiatru
Ebook410 pages3 hours

Intelepciunea: de la acceptare la zen: Sfaturi pentru viata de zi cu zi de la un calugar, un filosof si un psihiatru

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Înțeleptul va găsi întotdeauna calea de mijloc și va lua decizii potrivite, ținând cont de avantajele și inconvenientele unei situații, atât pentru el, cât și pentru ceilalți. Nu se lasă influențat de parti‑pris‑uri sau prejudecăți și nu‑și lasă proiecțiile mentale să denatureze realitatea. Este un om lucid, care va ști să discearnă cu finețe între ceea ce face bine și ceea ce poate accentua suferința pe termen scurt și lung. Autorii
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateNov 7, 2022
ISBN9786064016416
Intelepciunea: de la acceptare la zen: Sfaturi pentru viata de zi cu zi de la un calugar, un filosof si un psihiatru
Read preview
Author

Christophe Andre

Christophe André este medic psihiatru la Spitalul Sainte-Anne din Paris şi profesor la Universitatea Paris X; psihoterapeut. Editura Trei a tradus mai multe titluri ale autorului francez; printre care: Cum să ne purtăm cu personalităţile dificile; Imperfecţi; liberi şi fericiţi; Despre arta fericirii; Confesiuni psy.

Read more from Christophe Andre

Related to Intelepciunea

Related ebooks

Psychology For You