Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Imposibil de urmarit
Imposibil de urmarit
Imposibil de urmarit
Ebook240 pages3 hours

Imposibil de urmarit

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Profesorul Kalitin este un chimist sovietic fără scrupule, obsedat de crearea unei otrăvi mortale, care să fie imposibil de depistat și fără antidot. Când înțelege câți oameni mor din cauza lui, este copleșit de vinovăție, iar la destrămarea URSS fuge în Vest. Deși primește o nouă identitate, e deconspirat și implicat în ancheta asupra uciderii a doi agenți occidentali. Iar pe urmele sale pornesc doi ucigași din forțele speciale, care vor săi administreze chiar otrava creată de el.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateNov 7, 2022
ISBN9786064016393

Related to Imposibil de urmarit

Titles in the series (100)

View More

Related ebooks