Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Femei imperfecte
Femei imperfecte
Femei imperfecte
Ebook401 pages6 hours

Femei imperfecte

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Un roman captivant despre așteptări imposibile și secrete care mocnesc și devin letale, Femei imperfecte este povestit de trei femei fascinante. Prietenia lor complexă este nodul care trebuie descurcat pentru a răspunde la întrebarea: cine a uciso pe Nancy?
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateNov 8, 2022
ISBN9786064016348
Femei imperfecte
Read preview

Related to Femei imperfecte

Related ebooks

General Fiction For You