Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Arta conversatiei parintilor cu copiii: Ce si cum le spunem copiilor – si cand e cazul sai ascultam
Arta conversatiei parintilor cu copiii: Ce si cum le spunem copiilor – si cand e cazul sai ascultam
Arta conversatiei parintilor cu copiii: Ce si cum le spunem copiilor – si cand e cazul sai ascultam
Ebook414 pages11 hours

Arta conversatiei parintilor cu copiii: Ce si cum le spunem copiilor – si cand e cazul sai ascultam

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea părinților sunt niște comunicatori eficienți și adaptabili. Mai puțin în momentele în care le vorbesc propriilor copii pe un ton indignat, furios, rănit sau multe prea insistent, observă dr. Wendy Mogel, psiholog specializat în parenting. Oferind o serie de tehnici de exprimare verbală și corporală, cartea arată în ce fel mici ajustări la nivel de voce, postură și vocabular vor aduce schimbări surprinzătoare, făcândui pe copii mai calmi și mai receptivi, iar pe părinți mai sinceri și mai calzi în clipele în care discută cu băieții și fetele lor despre problemele inerente copilăriei.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateNov 7, 2022
ISBN9786064016256
Arta conversatiei parintilor cu copiii: Ce si cum le spunem copiilor – si cand e cazul sai ascultam
Read preview

Related to Arta conversatiei parintilor cu copiii

Related ebooks

Psychology For You