Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

10 situatii clinice in acompanierea doliului
10 situatii clinice in acompanierea doliului
10 situatii clinice in acompanierea doliului
Ebook401 pages4 hours

10 situatii clinice in acompanierea doliului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cartea de față își propune să ofere repere și resurse practice psihologilor, medicilor, asistentilor sociali si tuturor celor care se ocupă de persoanele îndoliate. Fie că este vorba despre a înțelege mizele clinice în funcție de diferitele tipuri de doliu, de a ști cum să anunțăm moartea, de a ne da seama despre cum să ne ocupăm de copii, de familii, de a ști cum să‑i susținem pe cei mai vulnerabili, de ai ajuta pe cei care au pierdut o persoana dragă care sa sinucis — toate aceste aspecte vor fi abordate în această carte fără tabuuri, simplu, de către profesioniști cu experiență practică, recunoscuți pentru activitatea lor în legatura cu doliul normal și cel patologic.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateNov 7, 2022
ISBN9786064016225
10 situatii clinice in acompanierea doliului
Read preview

Related to 10 situatii clinice in acompanierea doliului

Related ebooks

Psychology For You