Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Urmează-Mă, Dacă Vrei
Urmează-Mă, Dacă Vrei
Urmează-Mă, Dacă Vrei
Ebook320 pages6 hours

Urmează-Mă, Dacă Vrei

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Roman polițist

Enigme de rezolvat și indicii de descifrat într-un parcurs captivant printre locuri misterioase și secrete tulburătoare. Urmărește, dacă vrei, cei doi protagoniști într-un roman presant plin de răsturnări de situație, unde nimic nu e cum pare.
Lisabona. Un conac înfiorător, un bărbat îmbrăcat în negru: dintr-o dată o bufnitură ascuțită și sânge peste tot pe trotuar. Așa vine găsit corpul lipsit de viață ale conducătorului unei periculoase secte păgâne precipitat de la etajul trei. Crimă sau sinucidere?
Siena. “Îți aduci aminte de mine?” este întrebarea cu care Chiara, dispărută de ani de zile, se prezintă din nou lui Francesco, invitându-l să o urmeze într-o călătorie pentru a investiga misterul ce se ascunde în spatele acestei morți bizare. Începe astfel o nouă provocare interesantă pentru Francesco, detectivul bancher, implicat într-o mortală vânătoare de comori de către iubita Chiara.
Misterul se complică când toate indiciile duc în Franța, într-o cetate medievală secretă , iar apoi pe o insulă pierdută în marea Croației, unde există doar o clădire: un far...
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateOct 29, 2022
ISBN9788835445647
Urmează-Mă, Dacă Vrei

Related to Urmează-Mă, Dacă Vrei

Related ebooks

Historical Mystery For You

View More