Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Jertfa Lui Iisus Pe Cruce
Jertfa Lui Iisus Pe Cruce
Jertfa Lui Iisus Pe Cruce
Ebook18 pages10 minutes

Jertfa Lui Iisus Pe Cruce

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Domnul Isus este persoana care a avut cel mai mare impact asupra vieții mele de când L-am întâlnit, de când L-am văzut, de când am vorbit cu El pentru prima dată.

Din acea primă experiență, viața mea a fost marcată pentru totdeauna. Dar ceea ce urmează să vă împărtășesc nu s-a întâmplat din întâmplare, iar Domnul Isus Însuși mi-a poruncit să scriu și să vă împărtășesc acest lucru.

Această experiență supranaturală pe care am trăit-o este una dintre cele care m-au făcut să cunosc mai bine dragostea profundă a lui Dumnezeu pentru omenire și pentru viața mea.

LanguageRomână
Release dateOct 28, 2022
ISBN9798215177341
Jertfa Lui Iisus Pe Cruce
Author

Jorge Barrientos

Jorge Barrientos es autor y escritor de no ficción, predicador y maestro de la Biblia. Ha ayudado a miles de cristianos alrededor del mundo por medio del internet en más de 15 años. Ha escrito más de 20 libros de estudio bíblico e inspiradores. Los contenidos bíblicos se comparten a través de su blog y en las redes sociales.

Related to Jertfa Lui Iisus Pe Cruce

Related ebooks

Christianity For You