Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Karma: Simplu, sintetic şi pe înţelesul tuturor!
Karma: Simplu, sintetic şi pe înţelesul tuturor!
Karma: Simplu, sintetic şi pe înţelesul tuturor!
Ebook29 pages32 minutes

Karma: Simplu, sintetic şi pe înţelesul tuturor!

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cuvântul Karma e de origine sanscrită și înseamnă "acțiune", "a face", "a cauza", adică, pune în evidență principiul "Cauzei și Efectului".
Deci, ceea ce noi cunoaștem ca" Legea Karmei" nu este alta decât "Legea Cauzei și Efectului" , în consecinţă, recolta ta e fructul la ceea ce ai semănat.
LanguageRomână
Release dateOct 17, 2022
ISBN9788863242201
Karma: Simplu, sintetic şi pe înţelesul tuturor!

Related to Karma

Related ebooks

Self-Improvement For You