Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

E de rau, gandim prea mult
E de rau, gandim prea mult
E de rau, gandim prea mult
Ebook144 pages3 hours

E de rau, gandim prea mult

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Îl cheamă Gândirici și e un hamster care aleargă într-o rotiță. În capul tău. Îți face viața grea. Adesea imposibilă.
În unele zile, aleargă mai repede. În unele nopți, nu te lasă să dormi. „Nimeni nu mă înțelege." „Ce-o să creadă lumea despre mine?" „De ce tuturor le merge bine și mie nu?" Bietul hamster.
În spatele alergăturii neobosite a lui Gândirici se ascunde egoul tău – acela căruia încerci să-i satisfaci orice capriciu.
În fața neplăcerilor vieții, egoul tău te face să suferi, te induce în eroare, te împiedică să fii liber. Cum poți să-l pui la locul lui?
Pe un ton vioi și alert, dr. Serge Marquis ne invită să observăm cum funcționează egoul nostru. Să ne amuzăm pe seama tertipurilor lui. Apoi, să ne oprim din ritmul trepidant al vieții ca să ne găsim liniștea.
Cu empatie și răbdare, autorul ne însoțește printr-o aventură neașteptată, aceea a… descreșterii personale. O abordare inedită, în același timp captivantă și eliberatoare. Pentru că un mic pas mai puțin pentru Gândirici înseamnă un mare pas înainte pentru noi înșine.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateOct 25, 2022
ISBN9786064016720
E de rau, gandim prea mult

Related to E de rau, gandim prea mult

Titles in the series (100)

View More

Related ebooks