Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Știința Nutrițională A Spirulinei
Știința Nutrițională A Spirulinei
Știința Nutrițională A Spirulinei
Ebook24 pages11 minutes

Știința Nutrițională A Spirulinei

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

În această carte puteți descoperi adevăratele beneficii pentru sănătatea dumneavoastră de a consuma spirulină în fiecare zi.

Mănânci spirulină?

Faci exerciții fizice?

Ai anemie?

Ai hipertensiune arterială?

Dacă răspunzi afirmativ la cel puțin una dintre aceste întrebări, această carte este pentru tine și va fi extrem de utilă pentru a-ți îmbunătăți sănătatea.

Informațiile pe care le veți găsi aici provin din studiile științifice ale studiilor clinice la om și veți găsi referințele lor în această carte.

LanguageRomână
Release dateOct 9, 2022
ISBN9798215427484
Știința Nutrițională A Spirulinei
Read preview
Author

César González Andrade

Maestro en Ciencias de la Nutrición y Licenciado en Nutrición César González Andrade, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, una maestría del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México.

Read more from César González Andrade

Related to Știința Nutrițională A Spirulinei

Related ebooks

Diet & Nutrition For You

View More