Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Carantina amantilor
Carantina amantilor
Carantina amantilor
Ebook178 pages3 hours

Carantina amantilor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Înainte să adorm, ne-am sărutat de „Noapte bună“, iar eu i-am zis lui Cati: „Va trebui să trec pe la copii mâine, după ce văd care e treaba cu munca de acasă“. „Desigur, ai văzut ce dulci sunt! Poate îi aduci la o plimbare pe aici.“, a spus ea. Și s-a așezat cu ca­pul pe pieptul meu. O mângâiam pe păr încet, deja moțăia, iar eu mă gândeam ce situație complicată, să fii divorțat cu copii, să ai altă femeie și să mai fie și pandemie.

LanguageRomână
PublisherHerg Benet
Release dateAug 10, 2022
ISBN9786067632996
Carantina amantilor
Read preview

Read more from Corina Ozon

Related to Carantina amantilor

Related ebooks

General Fiction For You