Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Patul Fridei
Patul Fridei
Patul Fridei
Ebook162 pages4 hours

Patul Fridei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cu câteva zile înainte de capătul vieții, în 1954, Frida Kahlo scria în jurnal: „Sper că sfârșitul e plin de bucurie și mai sper să nu mă întorc niciodată". În Patul Fridei, Slavenka Drakulić explorează viața lăuntrică a uneia dintre cele mai excentrice artiste ale lumii, întrețesând cu pricepere amintirile Fridei în descrierea tablourilor ei și dând naștere unei meditații despre natura durerii și a creativității. Cu un personaj a cărui viață neobișnuită continuă să fascineze, această imagine a Fridei Kahlo va atrage cititorii de ficțiune și iubitorii de artă deopotrivă.
LanguageRomână
PublisherPandora M
Release dateOct 5, 2022
ISBN9786069785515
Patul Fridei

Read more from Slavenka Drakulic

Related to Patul Fridei

Titles in the series (100)

View More

Related ebooks