Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Toti diavolii sunt aici
Toti diavolii sunt aici
Toti diavolii sunt aici
Ebook596 pages8 hours

Toti diavolii sunt aici

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Inspectorul-șef Armand Gamache de la Sûreté du Quebec anchetează de această dată un caz în Paris, unde nașul lui, miliardarul Stephen Horowitz, este victima unui atac.
O cheie bizară găsită în posesia acestuia îl trimite pe Gamache în cele mai neașteptate locuri — din vârful Turnului Eiffel în măruntaiele arhivelor pariziene, în hoteluri de lux sau pe urmele unor opere de artă codificate. Descoperă documente și dovezi păstrate zeci de ani de nașul lui, secrete îngrozitoare care pot schimba chiar harta lumii.
Curând, întreaga lui familie este prinsă într-o plasă de minciuni și amăgiri. Ca să afle adevărul, Gamache trebuie să hotărască dacă poate avea încredere în prieteni și colegi, în instinctele și în trecutul său. În familia lui.
Pentru că până și în Orașul Luminilor se ascund diavolii.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateSep 27, 2022
ISBN9786064015846
Toti diavolii sunt aici

Read more from Louise Penny

Related to Toti diavolii sunt aici

Titles in the series (100)

View More

Related ebooks