Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Razboiul
Razboiul
Razboiul
Ebook425 pages6 hours

Razboiul

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Margaret MacMillan analizează modalitățile în care războiul a influențat societatea umană și cum transformările ce au marcat organizarea politică, tehnologia sau ideologiile au afectat felul în care – și rațiunile pentru care – luptăm. Lucrarea de față explorează o serie de chestiuni mult dezbătute și controversate: Când au început războaiele? Suntem destinați, prin natura noastră umană, să ne luptăm unii cu alții? De ce a fost războiul descris ca fiind cea mai organizată activitate umană? De ce războinicii sunt în marea lor majoritate bărbați? Este războiul întotdeauna sub propriul nostru control? Bazându-se pe lecțiile oferite de războaiele din trecut, de la istoria clasică până la ziua de azi, MacMillan revelează multiplele fațete ale războiului – felul în care ne-a determinat trecutul, viitorul, viziunea asupra lumii și propria concepție despre noi înșine.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateSep 27, 2022
ISBN9786064015808
Razboiul
Read preview

Related to Razboiul

Related ebooks

History For You