Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum să scoatem bani din piatră seacă: Ficţiuni umoristice şi fragmente comentate
Cum să scoatem bani din piatră seacă: Ficţiuni umoristice şi fragmente comentate
Cum să scoatem bani din piatră seacă: Ficţiuni umoristice şi fragmente comentate
Ebook722 pages13 hours

Cum să scoatem bani din piatră seacă: Ficţiuni umoristice şi fragmente comentate

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Măriţi taxele, impozitele, amenzile, accizele şi introduceţi altele noi. Iată ce simplu, ce uşor este să scoţi bani din piatră seacă. În acest caz, piatrele seci sunt taxele, impozitele, amenzile şi accizele...
Alt exemplu. Poate că aţi auzit de cântecu’ ăla care zice aşa: fluturaş, nu mai ai aripioare, domnul conte ţi le-a retezat... De ce credeţi că a retezat contele aripile fluturelui ? Iată care a fost rostul retezării aripilor: până să reteze aripile, contele vindea fluturii cu un anumit preţ... După ce i-a venit ideea de a reteza aripile fluturelui, s-a hotărât să vândă separat aripile cu un preţ şi restul fluturelui cu alt preţ astfel încât în ansamblu, preţul era unul mulţumitor. Apoi a mai tăiat odată aripile şi resul din fluture şi le-a vândut separat şi au ieşit şi mai mulţi bani. Este un exemplu de idee genială... Iată cum s-a scos bani din piatră seacă.
Udaţi piatra seacă şi o să înceapă să rodească...
O să facă bani cu nemiluita...

LanguageRomână
Release dateSep 18, 2022
ISBN9781005161675
Cum să scoatem bani din piatră seacă: Ficţiuni umoristice şi fragmente comentate

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Cum să scoatem bani din piatră seacă

Related ebooks